20 juli 2023

In 2022 is de ontwikkeling van de SRI richtlijn Toediening medicatie op initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart. Inmiddels is de concept richtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 11 september 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws