25 januari 2023

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van reuscelarteriitis’ ontwikkeld. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 6 maart 2023.

De reactietermijn is verlopen. U kunt niet meer reageren

Meer nieuws