8 juni 2023

In 2022 zijn het KNGF en de VvOCM gestart met de ontwikkeling van de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Met trots kunnen we melden dat de conceptrichtlijn gereed is, waarmee we de commentaarfase gaan starten. De verzamelde commentaren worden gebundeld en voorgelegd aan de werkgroep en klankbordgroep.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 11 augustus 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws