23 januari 2023

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de herziene onderdelen van NHG-standaard Pijn

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de NHG-standaard Pijn gedeeltelijk herzien. De concept-NHG-standaard is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. Reageren kan tot uiterlijk woensdag 8 februari 2023.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene NHG-standaard (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Meer nieuws