23 januari 2023

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de herziene onderdelen van NHG-standaard Pijn

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de NHG-standaard Pijn gedeeltelijk herzien. De concept-NHG-standaard is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. Reageren kan tot uiterlijk woensdag 8 februari 2023.

De reactietermijn hiervoor is verlopen. U kunt niet meer reageren.

Meer nieuws