11 oktober 2023

Met veel genoegen leggen wij u drie modules van de richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding voor ter becommentariëring.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 20 november 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws