28 november 2023

In 2021 is de ontwikkeling van de herziening van de richtlijn Cervicaal Radiculair Syndroom op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie gestart. Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn Cervicaal Radiculair Syndroom voor ter becommentariëring.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 5 januari 2024.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws