31 mei 2023

Op initiatief van de Hersenletselalliantie is de Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren herzien. Sandra te Winkel en Suzanne Lambregts zijn vanuit de VRA betrokken bij de herziening van deze zorgstandaard.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd voor de commentaarfase van deze zorgstandaard. De uiterste datum voor het aanleveren van commentaar is 29 juni 2023

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws