21 november 2022

Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg werken de HLA partijen (FMS, NFU, NVZ, PFN, V&VN, ZKN, ZN) aan het inzichtelijk maken van uitkomstinformatie en meer uniformiteit in het meten van uitkomsten ten behoeve van samen beslissen en leren en verbeteren in de medisch specialistische zorg (MSZ). Een van de doelen van het programma is het vaststellen van een gedragen set generieke door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) en de daarbij behorende instrumenten/vragenlijsten (PROMs) die gebruikt kan worden ter ondersteuning van samen beslissen en leren en verbeteren.

In het kader van dit programma is voor kinderen een kernset van 10 domeinen (PRO’s) opgesteld die relevant zijn voor (bijna) alle aandoeningen (zoals vermoeidheid, angst, pijn). Deze kernset staat open voor commentaar. Leden van de VRA kunnen na inloggen het concept-Adviesrapport Set generieke PRO(M)s voor kinderen inzien op deze pagina. Reageren kan tot uiterlijk 11 januari 2023.

Meer nieuws