21 november 2022

Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg werken de HLA partijen (FMS, NFU, NVZ, PFN, V&VN, ZKN, ZN) aan het inzichtelijk maken van uitkomstinformatie en meer uniformiteit in het meten van uitkomsten ten behoeve van samen beslissen en leren en verbeteren in de medisch specialistische zorg (MSZ). Een van de doelen van het programma is het vaststellen van een gedragen set generieke door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) en de daarbij behorende instrumenten/vragenlijsten (PROMs) die gebruikt kan worden ter ondersteuning van samen beslissen en leren en verbeteren.

In het kader van dit programma is voor kinderen een kernset van 10 domeinen (PRO’s) opgesteld die relevant zijn voor (bijna) alle aandoeningen (zoals vermoeidheid, angst, pijn).

De reactietermijn is verlopen. U kunt niet meer reageren.

Meer nieuws