4 april 2023

In 2021 is de ontwikkeling van de SRI richtlijn Isolatie op initiatief van het
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart. Inmiddels is
de concept richtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 17 mei 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws