29 november 2023

Het voornemen is om een zorgevaluatie-studie uit te voeren naar ‘De kosten-effectiviteit van medisch specialistische revalidatie voor vermoeidheid bij mensen met een chronische neurologische of neuromusculaire aandoening (MEERSPIRIT)’. Met deze studie zoeken we een antwoord op een van de kennishiaten uit de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde.[1] Door de studie in gezamenlijkheid uit te voeren hopen we de samenwerking binnen de vereniging op het gebied van zorgevaluatie onderzoek te verstevigen.

Het doel van de studie is om de kosten en de effecten van twee bewezen effectieve revalidatiebehandelingen (MSR: gepersonaliseerde beweegtherapie of gepersonaliseerde (blended) cognitieve gedragstherapie), transdiagnostisch toegepast bij ernstig vermoeide patiënten met chronische neurologische of neuromusculaire ziekten te vergelijken met gebruikelijke zorg in Nederland.

Wat levert de studie op voor de patiëntenzorg?

Achtergrond van de studie

Vermoeidheid is een ernstig probleem bij 30-60% van de 900.000 mensen met een chronische neurologische (CNA) of neuromusculaire aandoening (NMA) in Nederland. Vermoeidheid heeft forse impact op het dagelijks leven en sociaal-maatschappelijke participatie en wordt door patiënten benoemd als ernstig invaliderend. Ernstige vermoeidheid kan ook andere gezondheidsklachten verergeren of in stand houden. De beschikbaarheid van goed onderbouwde effectieve behandelingen voor ernstige vermoeidheid is daarmee zeer relevant voor de patiëntenzorg.

Wat vragen we?

Een vooraanmelding voor de studie is ingediend bij het ZonMw-programma Doelmatigheid (open ronde 2025). Bij een positief advies van de beoordelingscommissie krijgen we de mogelijkheid om een volledige aanvraag in te dienen (deadline: 5 maart 2024). Het advies van de beoordelingscommissie wordt medio december verwacht.

We zoeken revalidatiecentra en ziekenhuisafdelingen Revalidatiegeneeskunde die deel willen en kunnen nemen aan de uitwerking van de volledige aanvraag en aan de studie. Bij indiening van de volledige aanvraag in maart 2024 zijn intentieverklaring(en) van alle deelnemende centra, inclusief aantal te includeren patiënten per maand verplicht.

Wat zijn voordelen van deelname?

Door deel te nemen aan deze studie draagt jouw revalidatiecentrum/ziekenhuisafdeling bij aan het VRA-initiatief om het kennishiaat over de (kosten)effectiviteit van (neuro)psychologische revalidatie op te lossen. Je doet met je team praktische ervaring op met het werken met de onderzochte evidence-based interventies voor de behandeling van vermoeidheid en je profiteert met je team van de trainingen die gegeven zullen worden in het kader van de studie:

Voor alle trainingen wordt accreditatie aangevraagd.
Bij nationale en internationale publicaties word je als consortiumpartner vermeld.

Interesse om mee te doen?

Als je denkt dat je centrum/ziekenhuisafdeling geïnteresseerd is om mee te doen aan de studie dan horen we dat graag. En uiteraard beantwoorden we graag je vragen als je twijfelt. Stuur een e-mail aan Esther Hosli (research coördinator VRA, e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl), dan nemen wij contact met je op.


[1] Het kennishiaat luidt: ‘Wat is de (kosten)effectiviteit van (neuro)psychologische revalidatie al dan niet in blended vorm bij patiënten binnen de MSR zoals patiënten met NAH, MS, NMA en parkinson op cognitief/psychologisch functioneren, participatie, eigen regie en acceptatie?’

Meer nieuws