14 december 2022

Op dinsdag 13 december 2022 was de startbijeenkomst van het Groene Revalidatie Netwerk, opgericht door VRA en RN. Doel van het netwerk is het faciliteren van de versnelling van verduurzaming binnen de revalidatiesector door middel van informeren, inspireren, verenigen en het delen van best practices. 37 deelnemers met verschillende functies, maar allemaal gedreven om duurzaam te werken, namen deel. Tijdens de aftrap deelden medewerkers van Revant, Libra en De Hoogstraat hun best practices en inspireerden op deze manier de collega’s.

Discussietafels

Na uitleg over het belang van verduurzaming en het netwerk werd de eerste bijeenkomst vooral benut om in verschillende groepen te discussiëren over onderwerpen als duurzaamheid binnen de spreekkamer, circulair werken en bestuurlijke commitment.

Aan de tafel ‘spreekkamer’ werd besproken hoe belangrijk het is om in al je acties op een werkdag duurzaamheid mee te nemen. En er werden nuttige tips uitgewisseld om duurzamere zorg te verlenen: van medicatiekeuze tot het voorkomen van reisbewegingen of behandelingen (samen beslissen). Aan de tafel ‘circulair werken’ werden projecten besproken zoals afvalscheiding en het voorkomen van verspilling en de aandachtspunten bij nieuwbouw. Sommige instellingen kiezen bewust voor leveranciers die duurzaam werken of maken afspraken met hun leveranciers om op korte termijn bepaalde duurzaamheidsdoelen te halen. Aan de derde tafel ‘bestuurscommitment’ ervaarden de deelnemers dat ook de bestuurders energie krijgen van de verschillende initiatieven in hun organisatie. Met elkaar werken aan duurzaamheid is inspirerend en veel (jonge, maar ook oudere) medewerkers vinden het een belangrijke arbeidsvoorwaarde dat de instelling duurzaam werkt. Het is belangrijk dat enthousiaste medewerkers vanuit de organisatie de ruimte krijgen om initiatieven op te zetten en hen te ondersteunen.

Aan de slag?

De bijeenkomst werd afgesloten met een roep tot actie: begin klein met wat er binnen de eigen cirkel van invloed ligt. Een concreet punt is het aansluiten bij of het opstarten van een Green Team.

Meer lezen over dit onderwerp? Het Nederlands Tijdschrift Revalidatiegeneeskunde (NTR)-nummer van december is gewijd aan dit thema en op Revalidatie Kennisnet is een (open) groep aanmaakt voor het netwerk.

De volgende online bijeenkomst van het Groene Revalidatie Netwerk is op 26 juni 2023.

Meer nieuws