9 mei 2023

Op 9 mei is de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel aangeboden aan Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting. Deze handreiking is een belangrijke stap in het organiseren van de juiste zorg op juiste plek.

Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting, neemt de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel in ontvangst van Bert Vrijhoef, voorzitter van het Kennisnetwetwerk CVA Nederland.

Bij het verlenen van zorg en behandeling van mensen met hersenletsel zou de focus moeten liggen op wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig en optimaal te functioneren. Een cruciaal onderdeel hiervan is het organiseren van zorg in de nabijheid van de patiënt. Paulien Goossens, revalidatiearts en bestuurder bij Merem Medische Revalidatie, is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de handreiking. Zij vertelt: ‘Na een beroerte volgt een deel van de mensen een revalidatietraject in een medisch specialistisch revalidatiecentrum of in een verpleeghuis. Anderen gaan na verblijf in het ziekenhuis direct naar huis. Welk pad mensen ook volgen, vaak volgt er thuis nog een revalidatietraject bij de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist in de eigen omgeving. Dit wordt ook wel eerstelijns gezondheidszorg genoemd. Neurologen, huisartsen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde en patiënten vinden het lastig om te bepalen welke behandelaar in de eerste lijn het meest passend is.’

Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en revalidatieartsen hebben in de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel adviezen geformuleerd om het herstelproces bij hersenletsel te verbeteren. Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Ergotherapie Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) hierbij ondersteund en de Hersenstichting heeft financieel bijgedragen aan de realisatie van de handreiking.

Paulien: ‘De adviezen in de handreiking gaan over de competenties die eerstelijns behandelaren nodig hebben om mensen met hersenletsel te behandelen, aanbevelingen over de samenwerking tussen verschillende aanbieders van revalidatiezorg én over de vindbaarheid van behandelaars. Hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet om patiënten dichter bij huis te revalideren en de samenwerking tussen revalidatiebehandelaars te verbeteren.’

De Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel moet nadrukkelijk als een groeidocument worden gezien, waarin in de toekomst beroepsgroepen kunnen worden toegevoegd. Er zijn vervolgprojecten vanuit Radboudumc en het Kennisnetwerk CVA Nederland om de handreiking samen met de betrokken beroepsgroepen en patiënten verder uit te werken en te starten met het implementeren van de adviezen uit de handreiking.

Meer nieuws