30 maart 2023

Dit jaar is Revalidatie Nederland voor de Patiëntervaringsmeting (PEM) overgestapt van Ipsos naar Expoints. Omdat voor de nieuwe PEM via Expoints ook nieuwe vragenlijsten worden gebruikt, kunnen we de resultaten van Ipsos niet 1-op-1 overnemen. Daarom blikken we hierbij nog een laatste keer terug op de resultaten van de oude PEM-Meting van Ipsos.

De resultaten tussen 2013 en 2022 zijn bijna eentonig positief op alle onderdelen. Terugblikkend op de afgelopen 5 jaar is het percentage patiënten dat de revalidatie-instelling zou aanbevelen aan anderen, consistent ver boven de 90%. Het gemiddelde rapportcijfer blijft ook structureel hoog met een 8.6. Daarnaast zijn de afgelopen jaren veel negens uitgedeeld door patiënten, o.a. voor: het gesprek over doelen en behandelplan, de uitleg door de arts en het team, de bejegening door de arts en andere medewerkers en de fysieke toegankelijkheid van de revalidatie-instelling.

Volgens Sanne Heintzbergen, Beleidsadviseur Transparantie en Kwaliteit voor Revalidatie Nederland, schuilde er ook een risico in deze continu hoge scores: “Het is mooi om te zien dat tevredenheid met de revalidatie-instellingen en -afdelingen in ziekenhuizen nog steeds onveranderd hoog is.  Door inzet van revalidatieartsen, behandelaren en andere medewerkers kijken patiënten met een zeer positieve ervaring terug op hun revalidatiebehandeling.  Aan de andere kant is het wenselijk dat revalidatie-instellingen verbeterpunten vinden in de resultaten van de patiënt ervaringsmeting. Dat was de laatste jaren niet goed mogelijk, door de consequente hoge scores.”

Met de nieuwe PEM kunnen de revalidatie-instellingen straks meer informatie krijgen, die ook tot nieuwe inzichten kunnen leiden. “De informatie uit de oude patiënt ervaringsmeting gaf deze informatie steeds minder. Door ervaringen te gaan meten op andere domeinen, komen er waarschijnlijk nieuwe inzichten. Daarnaast sluiten we met deze PEM aan bij de manier van meten in ziekenhuizen. Het geeft ons de mogelijkheid om te benchmarken met andere medisch specialistische zorg. Hoe doet MSR het bijvoorbeeld t.o.v. andere specialismen?”, aldus Sanne.

De dashboardomgeving van Ipsos is nog tot het einde van deze maand bereikbaar. Daarna zal deze omgeving uit de lucht gaan. De nieuwe dashboardomgeving is al beschikbaar en elke nacht wordt deze ‘ververst’ met de nieuwste resultaten. De nieuwe PEM-resultaten worden sinds 1 januari 2023 verzameld en op het moment van dit schrijven zijn er al meer dan 3300 vragenlijsten verstuurd, waarvan er ruim 1100 (deels) zijn ingevuld.

Meer nieuws