14 juni 2024

Wil je meedenken aan een nieuwe toepassing voor het revalidatieregister, waarbij je kunt zien welke uitkomsten jouw instelling behaalt met een behandeling voor een patiëntengroep? En hoe andere instellingen dit doen? Meld je dan aan voor het nieuwe sprintteam ‘uitkomsten dashboard’.

In juni 2023 is het eerste dashboard van het Revalidatieregister gelanceerd. Hierin worden behandelsetting en behandelprofiel gebenchmarkt. Op 18 juni 2024 start het ‘sprintteam Patient journey’ met de ontwikkeling van het ‘Patient journey dashboard’, waarin het verloop van de behandeling door de tijd wordt weergegeven (hiervoor plaatsten we eerder een succesvolle oproep in deze nieuwsbrief om deelnemers te werven). 

VRA en RN willen het revalidatieregister graag doorontwikkelen en een derde dashboard vormgeven, om artsen en behandelaren meer inzicht te geven. Dit nieuw te ontwikkelen dashboard heeft de werknaam ‘uitkomsten dashboard’ en toont het behandeleffect (uitkomsten) afgezet tegen de behandelinzet per patiëntgroep. 

Het ‘sprintteam uitkomsten’ zal het uitkomsten dashboard zo ver mogelijk uitdenken en voorbereiden. Het dashboard zal echter pas functioneel worden opgeleverd wanneer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is gewijzigd en we uitkomstendata mogen koppelen aan behandeldata zonder dat hier patiëntentoestemming voor nodig is. Het is onduidelijk wanneer de WKKGZ zal wijzigen, we hopen in 2024. 

VRA en RN stellen een sprintteam samen dat dit dashboard gaat ontwikkelen. In het spintteam zitten medewerkers van de bureaus VRA & RN, Performation en lid-instellingen van RN. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften uit de praktijk, willen we graag onze leden laten meedenken in het ‘sprintteam uitkomsten’. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste artsen, behandelaren, verpleegkundigen (bijvoorbeeld CNIO), BI-specialisten, kwaliteitsmedewerkers, bestuurders of geïnteresseerden met een andere functie, die met ons mee willen denken over de ontwikkeling van het ‘uitkomsten dashboard’. We verwachten dat het sprintteam in een half jaar, drie of vier keer een dagdeel fysiek bij elkaar komt, terwijl de ontwikkelaars tussentijdse vragen per mail of Teams stellen. We willen na de zomer starten met het traject. De planning wordt gemaakt in overleg met iedereen die zich aanmeldt. 

Wil je nieuwe toepassingen van het Revalidatieregister mee vormgeven? Mail dan naar Mirna van Straten (projectleider revalidatieregister). 

Meer nieuws