2 juli 2024

Sinds 1 juli 2024, is de bestuurlijke fusie tussen Noorderbreedte en Revalidatie Friesland officieel van kracht. Met deze bestuurlijke fusie kondigen de raad van toezicht van Zorgpartners Friesland (ZPF) en daarmee de raad van commissarissen van Noorderbreedte, Peter Visch aan als medebestuurder van Noorderbreedte BV, naast Martin Kirchner. Daarmee wordt hij medebestuurder van Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland.

Noorderbreedte, Thuiszorg het Friese Land en Revalidatie Friesland willen samen hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in Friesland zijn, met een groot aantal bovenregionale functies, om revalidanten te voorzien van de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie.  Gezamenlijk werken ze aan een beter én breder, toegankelijk netwerk voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel. 

Gezamenlijke doelstelling 

Met elkaar bouwen Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland aan een netwerk waarin de revalidant de beste zorg op het juiste moment in zijn herstel krijgt. Het doel: in 2029 begeleiden we revalidanten met één behandelteam drempelloos door het zorgsysteem, van opname in het ziekenhuis tot en met de thuissituatie. Voor revalidanten betekent de fusie dat de revalidatie eerder begint, intensiever is en thuis doorgaat. Met als uitgangspunt dat de Friese burger eigenaarschap heeft over de eigen gezondheid en (langdurig) passende zorg op de juiste plek ontvangt waar en wanneer nodig. We spelen samen in op de toenemende vraag naar zorg in verband met de vergrijzing. Dat vraagt om een herinrichting van de zorg. Daarbij hebben deze organisaties elkaar nodig.  

Over Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land 

Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land werken al langer intensief samen aan het verbeteren en toegankelijker maken van de (ouderen)zorg in Friesland. Dit heeft in 2021 geleid tot een bestuurlijke fusie. Noorderbreedte biedt complexe en specialistische (ouderen-)zorg in Friesland     binnen vijftien locaties en een revalidatiecentrum. Noorderbreedte is gespecialiseerd in Dementie (op jonge leeftijd), Huntington, Gerontopsychiatrie+, Korsakov, Revalidatie en Parkinson. Bij Noorderbreedte werken ruim 2.800 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers aan een waardevolle dag voor bewoners en cliënten. Met ruim 2.000 medewerkers helpt Thuiszorg Het Friese Land iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging.   

Over Revalidatie Friesland 

Kinderen, jongeren en volwassenen die door de gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte medisch specialistische revalidatie nodig hebben, kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. Iedere patiënt werkt met ons aan maximale zelfredzaamheid, met als doel: optimale deelname aan de samenleving. In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland met haar ruim 600 medewerkers klinische en poliklinische revalidatie op 8 locaties in Friesland, Meppel en Emmeloord.  

Meer nieuws