28 december 2023

De kwaliteitsregistratie van Stichting Revalidatie Impact kan als een van de eerste registraties worden opgenomen in het nieuwe landelijke register van kwaliteitsregistraties. Na een zeer strenge selectie en toetsing hebben de commissies, die aangesteld zijn om Kwaliteitsregistraties te toetsen, op 21 december 2023 unaniem besloten om de kwaliteitsregistratie van Revalidatie Impact als een van de eerste registraties een positief advies te geven, omdat het voldoet aan alle wettelijke/knock-out eisen.

Sanne Heintzbergen, directeur Revalidatie Impact, is blij met dit positieve advies: “Als relatief kleine branche hebben we in korte tijd een structuur neergezet voor een dataverzameling die voldoet aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. Daar mogen we trots op zijn.”

Stichting Revalidatie Impact is opgericht door de Patiëntfederatie, brancheorganisatie Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen. De stichting verbetert de revalidatiezorg in Nederland door het systematisch verzamelen, analyseren, vergelijken en verspreiden van de uitkomsten van behandelingen

Op dit moment schiet de wetgeving tekort voor goed functionerende kwaliteitsregistraties in de zorg. Om de verwerking van (bijzondere-) persoonsgegevens van patiënten goed te organiseren, wordt de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) gewijzigd. De verwachting is dat de Wkkgz-wetswijziging per januari 2025 is doorgevoerd. Daarna kunnen de kwaliteitsregistraties die door de toetsing zijn gekomen, worden opgenomen in het nieuwe landelijk register voor kwaliteitsregistraties van het Zorginstituut Nederland.

Met het positieve advies kan Revalidatie Impact worden opgenomen in dit landelijk register voor kwaliteitsregistraties. Daarmee heeft Revalidatie Impact een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data. Revalidatie-instellingen hoeven dan geen toestemming meer te vragen aan patiënten voor verwerking van de kwaliteitsgegevens. Bovendien maakt Revalidatie Impact dan aanspraak op financiering en ondersteuning van het register.

Meer nieuws