26 maart 2024

De Wetenschappelijke Raad van Stichting Revalidatie Impact is op zoek naar twee nieuwe leden. De stichting is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen, de Patiëntenfederatie en Revalidatie Nederland, en zet zich in om de revalidatiezorg in Nederland te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars, inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie.

De Wetenschappelijke Raad speelt een cruciale rol binnen Stichting Revalidatie Impact. De Raad adviseert het bestuur over inhoudelijke doorontwikkeling van generieke- en diagnose-specifieke uitkomstmaten, data-uitgifte en aansluiting van bestaande MSR-registraties. De Wetenschappelijke Raad toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting.

Na toetreding van de nieuwe leden bestaat de Wetenschappelijke Raad uit zes onafhankelijke deskundigen met diverse achtergronden, die zo’n vier keer per jaar vergaderen. Vanwege uittreding van één lid en uitbreiding van het aantal zetels zoekt de Wetenschappelijke Raad twee nieuwe leden. De Raad nodigt revalidatieartsen en/of onderzoekers, met ervaring in klinimetrie binnen de revalidatiegeneeskunde, van harte uit om zich kandidaat te stellen. Meer informatie is te vinden op deze webpagina van Revalidatie Impact.

Meer nieuws