25 september 2023

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst sluit Revant medisch specialistische revalidatie zich aan bij het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Samen met zes andere revalidatiecentra zet Revant zich in om de medisch specialistische pijnrevalidatie toekomstbestendig te maken.

Fotografie: Revant
–       Van links naar rechts: Joris Uges, lid Raad van Bestuur Rijndam Revalidatie, Gaby Jordan, zorgmanager Revant medisch specialistische revalidatie, Nieke Rijnders, revalidatiearts Revant, Luikje van der Dussen, voorzitter Raad van Bestuur Revant en revalidatiearts

Actief samenwerken voor een actief leven

De aangesloten revalidatiecentra Adelante, Rijndam Revalidatie, Roessingh, UMCG Centrum voor Revalidatie en Revalidatie Friesland werken vanuit het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN) nu al actief samen op het vlak van het verbinden van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit doet NPN zowel binnen het netwerk als met andere partijen. Op deze manier wordt het mogelijk om pijnrevalidatie te blijven ontwikkelen. Alles met het oog op een actief leven voor patiënten door anders omgaan met complexe chronische pijn van het houdings- en bewegingsapparaat.

Door toetreding tot het netwerk werkt Revant mee aan meer uniforme, effectieve en doelmatige behandelprogramma’s. Het netwerk biedt daarnaast kennis en producten voor verwijzers die patiënten met chronische pijn in behandeling hebben. Gezamenlijk geven de revalidatiecentra, met onder andere zorgverzekeraars, richting aan regionale en landelijke vraagstukken rond pijnrevalidatie. Daaronder valt ook de ontwikkeling van samenwerking in transmurale ketens*.

Nieke Rijnders, revalidatiearts bij Revant: “Binnen NPN werken we samen met een aantal voorlopers in de pijnrevalidatie in Nederland. Het is van groot belang dat we meer gaan samenwerken om de pijnrevalidatie toekomstbestendig te maken. We richten onze pijlen bijvoorbeeld op het inzetten van blended care**. Daar zijn nog veel stappen te zetten.”

Effectieve en efficiënte revalidatiebehandeling bij pijn

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland geeft vorm aan de maatschappelijke behoefte aan transparantie op vlak van effectiviteit en doelmatigheid van zorg. Ook streven zij de juiste zorg op de juiste plek na, met behoud van zelfstandigheid van elk van de partners.

*Transmurale zorg betekent dat zorgverleners van verschillende organisaties samenwerken om de zorg voor een patiënt goed te laten verlopen. Zij nemen samen de verantwoordelijkheid. Transmurale zorg heeft als doel efficiëntie, zorg op maat voor de patiënt, kostenbesparing, kwaliteit en continuïteit.

** Bij blended care wordt traditionele face-to-face zorg (bijvoorbeeld in persoonlijke afspraken met zorgverleners) gecombineerd met digitale middelen en technologieën, zoals online therapie, apps, etc. Op deze manier wordt de toegankelijkheid, effectiviteit en flexibiliteit van de zorg verbeterd.

Meer nieuws