27 februari 2023

Voor een groep kinderen is in de regio Gorinchem onvoldoende medisch specialistische revalidatie beschikbaar. Daar gaat nu verandering in komen. Vanaf 8 maart start Rijndam Revalidatie, in samenwerking met SWV Driegang en gemeente Gorinchem, met behandelingen voor kinderen dichtbij hun huis én school. Het is voor deze kinderen met een beperking belangrijk dat zij in hun vertrouwde omgeving zorg krijgen en tegelijkertijd op hun eigen school blijven.

Foto: Rijndam

Een nauwere samenwerking tussen onderwijs en zorg

SWV Driegang, Rijndam en de gemeente willen in de regio meer inclusief onderwijs en passende zorg mogelijk maken. Daarom starten deze partijen een pilot om leerlingen met revalidatiebehoeften te ondersteunen. Het gaat om onder andere leerlingen die vanwege motorische redenen meerdere therapieën nodig hebben, zoals fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie. De pilot vindt plaats in nauwe samenwerking met SPON en Nestas en de scholen De Rotonde (SBO), De Kleine Wereld (SO) en De Mariëngaarde (inclusief basisonderwijs) in Gorinchem.

Revalidatie in de eigen omgeving

De gevolgen zijn verstrekkend voor kinderen, waarvoor tot nu toe geen of onvoldoende therapie of behandeling beschikbaar is in de regio. Deze kinderen krijgen bijvoorbeeld niet de benodigde zorg aangeboden, ze moeten ver reizen naar de therapieën of ze kunnen niet thuisnabij naar school, maar zijn aangewezen op vormen van gespecialiseerd onderwijs waar deze therapie in de school verzorgd kan worden. Rijndam wil deze kinderen nu bereiken.

Hoe ziet de praktijk er uit

Een team van revalidatiespecialisten van Rijndam komt twee dagen per week op de Mariëngaarde en in het gebouw aan de dr. Hiemstralaan 77 in Gorinchem. Ze gaan aan de slag met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie. De locatie biedt naast schoolrevalidatie ook de mogelijkheid tot diagnostiek en poliklinische behandeling. Een kinderrevalidatiearts coördineert de behandelingen en er wordt overlegd binnen een multidisciplinair team. Voor leerlingen van De Kleine Wereld, De Rotonde en De Mariëngaarde is er een éxtra voordeel aan deelname aan deze pilot, omdat de revalidatie in de school gegeven kan worden.

De intentie is het behandelaanbod voor kinderen na de pilot ook in 2024 in regio Gorinchem te continueren. Ook volwassenen kunnen in Gorinchem bij Rijndam terecht, bij een revalidatiearts op locatie Beatrixziekenhuis.

Meer nieuws