3 april 2024

Wegens het aftreden van een aantal leden is de commissie zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten op zoek naar nieuwe leden.

Commissie Zorgevaluatie

Zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek) levert informatie die nodig is om in de spreekkamer samen met de patiënt passende keuzes te kunnen maken. De uitkomsten hiervan helpen om de zorg goed, efficiënt en betaalbaar te houden. De commissie zorgevaluatie adviseert de Raad Kwaliteit, de Raad Wetenschap & Innovatie en het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten ten aanzien van het beleid op het gebied van zorgevaluatie.

De commissie Zorgevaluatie bestaat op dit moment uit zeven leden van verschillende disciplines. In de commissie zitten momenteel de volgende disciplines: KNO, neurologie, psychiatrie, interne geneeskunde, orthopedie, gynaecologie en heelkunde. Uniek daarin is dat ook een aios deelneemt in deze commissie.

Wat zoekt de commissie?

Tijdsbelasting

Er is zesmaal per jaar een commissievergadering van ongeveer twee uur. Deze vergaderingen zijn wisselend fysiek en online. Daarnaast is er eenmaal per jaar een brede bijeenkomst van ongeveer twee uur.
De zittingsperiode is in principe drie jaar en kan verlengd worden met nogmaals drie jaar.

Interesse?

De FMS verneemt het graag als er enthousiaste leden zijn die zich op Federatieniveau willen inzetten voor zorgevaluatie. Bij belangstelling kan een bericht gestuurd worden naar onderstaande adviseurs. Zij nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de betrokken adviseurs Marlies Bennema (06 53 92 27 13 m.bennema@demedischspecialist.nl) of Lysanne van Venetiën (06 57 45 20 85/ l.vanvenetien@demedischspecialist.nl).

De VRA verneemt het ook graag als je je kandidaat wilt stellen, dit kan per e-mail aan Esther Hosli (research coördinator): e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl 

Meer nieuws