13 februari 2023

De projectgroep die zich bezighoudt met de nieuwe Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde vindt het belangrijk om de leden en stakeholders van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) te informeren over de voortgang en de resultaten van de activiteiten van de afgelopen maanden. Een kennisagenda is een nationale onderzoeksagenda voor de revalidatiegeneeskunde, die zichtbaar maakt waar nog kennis (kennishiaten en innovatievraagstukken) ontbreekt en welke onderwerpen belangrijk gevonden worden voor verder onderzoek. Het doel van de kennisagenda is om uiteindelijk de beste zorg voor de patiënten te realiseren, nu en in de toekomst.

Ranking kennishiaten en innovatievraagstukken

Na het doorlopen van een aantal eerdere stappen, waarbij onder andere VRA-leden, patiëntenorganisaties en andere bij ons vak betrokken instanties voorstellen voor kennishiaten en innovatievraagstukken hebben aangeleverd, heeft eind oktober 2022 de prioriteringsbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze drukbezochte en overwegend positief geëvalueerde bijeenkomst was om gezamenlijk de onderzoeksprioriteiten vast te stellen. Na twee rondes waarin kennishiaten en innovatievraagstukken werden bediscussieerd en, waar nodig, geherformuleerd, werd er gestemd. De resultaten van de stemronde leverde een ranking op van de voor de revalidatiegeneeskunde meest van belang geachte kennishiaten en innovatievraagstukken.

Advies diagnosegebonden werkgroepen

Eind november 2022 werd deze ranking binnen de projectgroep besproken en heeft de projectgroep nogmaals zorgvuldig naar alle geprioriteerde hiaten (n=43) gekeken, en deze beoordeeld op onderzoekbaarheid, relevantie, impact, en de matching met de thema’s die door de patiëntenverenigingen waren ingebracht. Vervolgens zijn de diagnosegebonden werkgroepen om advies gevraagd ten aanzien van het opnemen van de betreffende hiaten op de kennisagenda. De werkgroepen zijn daarbij specifiek gevraagd om aan te geven of zij op de hoogte waren van relevant lopend of afgerond onderzoek, en of zij instemden met opname van het hiaat op de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde.

De resultaten van de prioritering (ranking), het advies van de werkgroepen en het oordeel van de projectgroep heeft uiteindelijk geleid tot een beperkt aantal hiaten die in de kennisagenda opgenomen zullen worden en een aantal hiaten die opgenomen zullen worden op de dynamische kennisagenda (ook belangrijk om onderzoek op uit te voeren, maar momenteel geen prioriteit).

Publicatie kennisagenda en vervolgstappen

Momenteel werkt de projectgroep samen met de adviseur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) aan de publicatie van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde en de toelichting bij elk hiaat. We verwachten de definitieve kennisagenda rond het VRA-Colloquium op 21 april te publiceren. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de vervolgstappen: hoe gaan we zorgen dat de hiaten door het onderzoeksveld opgepakt gaan worden? Een eerste stap op korte termijn is het zorgdragen voor de indiening van enkele projectideeën binnen de call van het programma Zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG) en ZonMw. Deze call richt zich op impactvolle vragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen. De VRA zal een sturende rol hebben bij de selectie van de passende hiaten voor deze call. Na de publicatie van de kennisagenda gaan we aan de slag met een plan voor verdere uitrol van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde.

Workshop op het Colloquium

Wil je meer weten over de kennisagenda en de verdere uitrol van hiaten op de kennisagenda? Meld je dan aan voor de workshop op het Online Colloquium op 21 april. Lees meer

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen rondom de kennisagenda kun je mailen naar Esther Hosli (research coördinator): e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl.

Meer nieuws