15 november 2023

Zeer geslaagde VRA seniorenbijeenkomst in het Daan Theeuwes Centrum

Met bijna 40 collega’s en oud-collega’s waren de senior revalidatieartsen op 31 oktober jl. te gast in het Daan Theeuwes Centrum (DTC) te Woerden. Te gast bij collega Bertjo Renzenbrink, revalidatiearts en medisch directeur van het DTC, bij Adriaan Theeuwes, de oprichter van het DTC en bij Marsh Königs, neurowetenschapper en wetenschappelijk directeur van het DTC, die ieder een deel van het inhoudelijk gedeelte van de dag verzorgden.

Na een oriënterende enquête, naar aanleiding van de teruglopende opkomst van de jaarlijkse VRA seniorenbijeenkomst, zag de organisatie, bestaande uit Ben Drentje en Daan Wever, alle reden om toch door te gaan met deze bijzondere jaarlijkse traditie.

Gastvrije ontvangst

Het resultaat was overweldigend. Bijna 40 collega’s en oud-collega’s namen deel aan de jaarlijkse seniorenbijeenkomst en werden zeer gastvrij ontvangen bij het Daan Theeuwes Centrum in Woerden. Bertjo Renzenbrink, revalidatiearts en medisch directeur van het DTC, Adriaan Theeuwes, de oprichter van het DTC en bij Marsh Königs, neurowetenschapper en wetenschappelijk directeur van het DTC, hebben een prima middag georganiseerd waarvoor grote dank..

Bertjo heette de gasten welkom en vertelde kort iets over missie en visie van het DTC, een focuskliniek voor intensieve revalidatiebehandeling voor jongeren van ongeveer 16 tot 35 jaar met recent verworven ernstig hersenletsel.

Adriaan, oprichter van het DTC, nam de gasten mee in de aanleiding en het ontstaan van het nu vijf jaar bestaande revalidatiecentrum, dat de naam van zijn zoon Daan draagt. Hij vertelde over de lange weg die Daan na zijn ongeval heeft afgelegd om weer een zelfstandige rol in de maatschappij te kunnen vervullen, hetgeen voor hem aanvankelijk voor onmogelijk werd gehouden. Mede dankzij de enorme inzet van vader Adriaan en andere ondersteuners is dit doel bereikt en werd een nieuw revalidatiecentrum geboren.

Marsh vertelde over de werkwijze en doelen van de revalidatiebehandeling van deze focuskliniek, over de financiering en vergoeding, over wetenschappelijk onderzoek en bewijs en over samenwerkingen  met relevante instellingen, zoals bijvoorbeeld het Erik Scherderhuis, dat bijvoorbeeld een intensief dagprogramma biedt voor nà de revalidatieperiode.

Positieve energie

Het was een zeer boeiende en leerzame middag, die de senior-revalidatieartsen niet gauw zullen vergeten, mede door de sfeer en positieve energie die het centrum en de medewerkers uitstralen. Dus ook een bezoek meer dan waard voor de jongere revalidatieartsen, want ook zij zijn net als wij waarschijnlijk nooit eerder in het DTC geweest.

Gezamenlijke lunch en afsluiting

De dag, die begon met een gezamenlijke lunch in De Markies te Woerden, werd afgesloten met een gezellig afscheidsdrankje en voldoende snacks om niet uitgehongerd de terugreis te hoeven aanvaarden. Ook ging de helft van de aanwezigen nog wat eten in een eetgelegenheid in het oude centrum van Woerden.

Interesse in het vak

De senioren, die dit jaarlijkse festijn bezoeken, zijn belangstellend in een update van hun vak, dat zij nog steeds een warm hart toedragen. Ook blijven zij geïnteresseerd in het wel en wee van de VRA, de beleidsrichtingen, in wetenschappelijk onderzoek en in de opleiding.

Kom volgende keer ook

Een substantieel deel van de VRA-senioren is nog werkzaam, meestal part time of als  waarnemer. Dus bent u oud-lid of gaat u binnenkort met pensioen, kom dan gerust, het is elke keer weer bijzonder. En u hoeft er niets voor te doen; u krijgt vanzelf, dankzij de bereidwillige medewerking van het VRA bureau, de uitnodiging per mail toegestuurd, als het zo ver is.

Ben Drentje en Daan Wever

Meer nieuws