12 december 2023

Op maandag 11 december hebben Revalidatie Nederland (RN) en Revalidatie Friesland aan minister Ernst Kuipers (VWS) gepresenteerd hoe de revalidatiesector met ketenpartners vorm geeft aan integrale zorg. In Emmeloord kwamen patiënten, huisartsen, zorgbestuurders, wethouders en zorgverzekeraars op initiatief van RN bijeen om de minister te tonen hoe succesvolle samenwerking er in de zorg uitziet. Bovendien konden de deelnemers hem meegeven welke inzet van bijvoorbeeld het ministerie en het Zorginstituut nodig is om ook in relatief dunbevolkte gebieden goede en toegankelijke zorg te blijven bieden.

Om ervoor te zorgen dat patiënten in de Noordoostpolder nu én in de toekomst goed en op de juiste plek geholpen worden, hebben elf zorgpartijen hun krachten gebundeld. In deze coalitie werkt Revalidatie Friesland samen met de ziekenhuiszorg, de eerstelijnszorg en huisartsen, verzorg- en verpleegtehuizen, de thuiszorg, gemeenten en de ambulancedienst. Die samenwerking gaat zo ver dat er een nieuw centrum gebouwd wordt dat de gezamenlijke visie op alle mogelijke manieren moet ondersteunen en faciliteren.

Fotografie: Sjors Evers
Martijn Klem (r), directeur Revalidatie Nederland.

Martijn Klem (directeur Revalidatie Nederland) onderstreepte tijdens het werkbezoek van de minister de meerwaarde van revalidatie bij het bereiken van IZA-ambities (de-medicaliseren, preventie, domein-overstijgend werken). De toegevoegde waarde van revalidatie-aanbieders zit niet alleen in de deelname van patiënten aan de samenleving, maar ook in de verbinding tussen veel zorgaanbieders. Peter Visch (bestuursvoorzitter, Revalidatie Friesland) illustreerde dit met het voorbeeld van Het Vlie.

Fotografie: Sjors Evers
Peter Visch, bestuursvoorzitter, Revalidatie Friesland.

Peter liet zien dat het de partners van Het Vlie om werkelijke samenwerking ging, voor de lange termijn. Hoewel dit perfect aansluit bij de doelen van het IZA, botsen de ambities in de Noordoostpolder op de prikkels waarmee zorgaanbieders worden gefinancierd en waar zij op worden afgerekend. Zo wil de ambulancedienst graag een rol spelen in de samenwerking, maar kost dit de dienst geld, omdat de gemiddelde aanrij-tijd daarmee langer wordt. Minister Kuipers complimenteerde het initiatief. In reactie op de perverse prikkels en vele schotten benadrukte hij dat een stelselwijziging heel veel tijd kost, maar dat er binnen de huidige wet- en regelgeving veel mogelijk is. Het loont om te leren van andere goede initiatieven in het land. Revalidatie Nederland bedankt de partners van Het Vlie voor hun gastvrijheid. De manier waarop we ons aan de minister hebben gepresenteerd, toonden uit zichzelf de kernwaarden van revalidatie: samen kijken wat er wél kan.

Fotografie: Sjors Evers

Meer nieuws