1 juni 2022

Aiossen worden steeds meer opgeleid vanuit individuele leerdoelen. Zeker in de verdiepingstijd is de aios aan zet om deze leerdoelen te laten aansluiten bij een verdiepingsstage. Zelf vind ik het heel verfrissend om deze verdieping deels binnen en deels buiten de eigen regio te volgen. Dit verruimt je blik als revalidatiearts in opleiding en draagt bij aan landelijke netwerken en samenwerking.

DRS. E.H. (TED) BURGMEIJER
Revalidatiearts in opleiding, OOR AMC

De beschrijving van de verdiepingsfase is binnen het Landelijk Opleidingsplan BETER in Beweging 2.0 vrij gelaten voor lokale of regionale invulling. Dat was voor mij een mooie aanleiding om een leiderschapsproject te doen in het kader van een verdiepingsstage Leiderschap in Opleiden (Spaarne Gasthuis, één dag per week gedurende zeven maanden). Deze verdiepingsstage bood mij een bredere blik op opleiden door de kans mee te lopen bij diverse gremia binnen en buiten het ziekenhuis (onder andere: Leerhuis, RvB, COC, CGS). Een leuke verrassing was dat ik daarnaast meermaals revalidatie-onderwijs mocht verzorgen voor chirurgie-coassistenten en de ‘Coach de Co’-cursus mede begeleidde.

Ik koos voor een landelijk project vanwege mijn betrokkenheid bij het vormgeven en implementeren van het landelijk opleidings- plan vanuit de Junior VRA. De verdiepingsstages worden vrij gelaten voor lokale invulling, een mooie aanleiding het aanbod te inventariseren. Ik had contact met diverse mensen binnen het Spaarne Gasthuis, maar ook met het Concilium, het VRA bureau en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) om het leiderschapsproject op te zetten. Daarna ging ik op reis door Nederland (per trein, OV-fiets of MS Teams) om al die mooie verdiepingsstages te verzamelen. Tijdens de gesprekken die ik had met de opleiders probeerde ik daarbij ook te enthousiasmeren en te motiveren de verdiepingsstages (verder) te ontwikkelen én deze in ‘de etalage’ te zetten.

Zo kwam ik in aanraking met stages die meestal een specifieke diagnosegroep of thema behandelen, maar regelmatig ook stages die de aios in een generieke activiteit (wetenschap, management, onderwijs) liet verdiepen. Het mooie is dat elke instelling met de verdiepingsstage ook zijn lokale kleur of expertise etaleert en bereid is haar kennis met de aiossen te delen.

De verdiepingsstage gaf mij de kans om communicatie- en organisatie-vaardigheden te ontwikkelen en sloot aan op eigen leerdoelen in de verdiepingsfase van de opleiding. Ik wilde naast de rol als medicus ook die van coach, mentor en organisator verder ontwikkelen. Ik heb mijn leerdoelen onder andere gericht op het doorvragen/nieuwsgierig zijn naar feedback en feedback geven; het aansluiten en motiveren tijdens het interview; en het contact leggen en investeren in een gezamenlijk doel. Het project geeft mij inzicht in hoe de opleiding op verschillende manieren kan worden georganiseerd.

Naast persoonlijke ontwikkeling heeft deze verdiepingsstage ook een overzicht opgeleverd van verdiepingsstages binnen de revalidatiegeneeskunde in Nederland. Inmiddels zijn de meeste verdiepingsstages in ontwikkeling of staan al op www.opleidingsetalage.nl. Deze website van de FMS uit 2010 wordt op dit moment verbeterd en uitgebreid. De wervende korte teksten (‘visitekaartjes’) die door de lokale opleiders werden gemaakt hadden als doel de instellingen te laten nadenken over de kern van hun verdiepingsstage. De keuze is aan de instelling zelf om aiossen te helpen door dit korte wervende tekstje ook op de genoemde website van de FMS te plaatsen.

Afkortingen: MST: Medisch Spectrum Twente; ZGT: Ziekenhuisgroep Twente; OZG: Ommelander ziekenhuis Groningen; SMK: Sint Maartenskliniek; RGK: Revalidatie- centrum Groot Klimmendaal; RDG: Reinier de Graaf Gasthuis; HMC: Haaglanden Medisch Centrum; WKZ: Wilhelmina kinderziekenhuis Utrecht; NWZ: Noordwest ziekenhuisgroep. Afkortingen UMC’s worden bekend verondersteld.

Disclaimer: deze tabel is met zorg samengesteld, maar kan desondanks fouten of onvolledigheden bevatten. Kijk voor het meest actuele overzicht op www.opleidingsetalage.nl.

In dit artikel vindt u een overzicht per OOR en instelling welke verdiepingsstages er op dit moment worden aangeboden (tabel 1). De cursief gedrukte stages zijn op moment van schrijven van dit artikel nog niet op de website te vinden maar draaien al langere tijd als verdieping dus lonen de moeite om navraag naar te doen. Hopelijk helpt dit aiossen een snel overzicht te krijgen in hun mogelijkheden voor verdieping en helpt het te kiezen én te motiveren waar de individuele leerdoelen het best gehaald kunnen worden. De beheerder van www.opleidingsetalage.nl zal jaarlijks de bij hen bekende opleiders of opleidingsbureaus vragen de stages te updaten. Dit blijft dus dé plek om alle informatie te plaatsen én te vinden. Bovendien vindt de aios hier verdiepingsstages van andere medische vervolgopleidingen, wat de stap naar interprofessioneel opleiden in de toekomst ten goede kan komen.

Uitgebreide beschrijvingen en wervende teksten van de verdiepingsstages staan op de website www.opleidingsetalage.nl, dus ga vooral daar kijken wat elke stage uniek maakt!

Take Home Messages