1 juni 2022

DAAN WEVER
revalidatiearts bij Roessingh Arbeid

Nooit realiseerde ik me hoe belangrijk de revalidatiegeneeskunde is in en na een oorlog. Dat het vak ‘groot’ is geworden na de Tweede Wereldoorlog was me uit de historie van de revalidatie- geneeskunde wel bekend. Nu ben ik 35 jaar actief in buitenlandse revalidatiegeneeskundige zaken en nog altijd niet gestopt. Destijds werd ik aangespoord door een aantal oudere collega’s die al langer actief waren in UEMS-PRM (European Union of Medical Specialists-Physical and Rehabilitation Medicine), ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine), ESPRM (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine) en voorgangers. Ik was nieuwsgierig naar wat er in het buitenland gebeurde op ons vakgebied, zonder te beseffen dat we in Europa ooit nog eens met oorlog te maken zouden krijgen.

Invloed op het werken van Nederlandse revalidatieartsen

Namens de VRA werd ik bestuurlijk actief in de ISPRM en haar voorgangers. Ik was betrokken bij het eerste ISPRM-congres, 2001 in Amsterdam, inhoudelijk van hoog niveau. Het werd het me echter ook duidelijk dat de ISPRM op Amerikaanse leest geschoeid was, met andere uitgangspunten dan de Europese organisaties. Internationaal sprak men over PMR (Physical Medicine and Rehabilitation). Door Nederlandse invloeden wordt nu gesproken over PRM (Physical and Rehabilitation Medicine). Een verschil in volgorde van de drie letters, maar meer conform het werken in de revalidatiegeneeskunde zoals wij dat in Europa in de praktijk brengen. Ook beschreven in het White book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe, de bijbel van de revalidatiegeneeskunde, in 2018 herschreven en de basis geworden voor het huidige werken in de revalidatiegeneeskunde. In 2008 ben ik als VRA-vertegenwoordiger overgestapt naar de ESPRM en UEMS-PRM en penningmeester geworden van de ESPRM. De besluiten in deze organisaties hebben, meer dan ISPRM, invloed op het werken als revalidatiearts in Nederland, mede vanwege Europese regelgeving. De ESPRM en UEMS-PRM met de Special Interest Scientific Committees, de Board, de Professional Practice Committee, en de Cinical Affairs Committee hebben enorme ontwikkelingen in ons vakgebied bewerkstelligd. Vele richtlijnen en best practises zijn tot stand gekomen.

Ondersteunen collega-revalidatieartsen in Oekraïne

Hoe navrant is het dat er nu weer een oorlog gaande is in Europa. Verklaringen met betrekking tot solidariteit aan Oekraïne zijn uitgebracht door ESPRM, UEMS-PRM, ISPRM en AERM (European Academy of Rehabilitation Medicine). Oekraïne en Rusland zijn beide ook lid van deze organisaties. Samen moeten we in staat worden geacht om de slachtoffers van de oorlog te helpen, online en zo mogelijk ter plaatse. Revalidatieartsen worden gevraagd om zitting te nemen in de WHO response group for Ukraine. Het is nu tijd om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de revalidatiegeneeskunde ten goede te laten komen aan de collega-revalidatieartsen en hun patiënten in Oekraïne.

Websites