20 september 2022

Een gratis service om op de hoogte te blijven van wetenschappelijk revalidatieonderzoek

Het onderstaande artikel beschrijft een gratis en reclamevrije e-mailservice die ontworpen is door en voor zorgverleners in de revalidatie, met als doel dat zij in enkele minuten weer op de hoogte kunnen zijn van de nieuwste kennis en innovaties uit wetenschappelijk revalidatieonderzoek. Zo wordt er toe bijgedragen dat we onze patiënten steeds evidence-based zorg blijven leveren.

Auteur
DRS. W.V. (WOUTER) VINTS
Hoofdredacteur 4PM&R, arts in opleiding tot revalidatiearts OOR Zuidoost Nederland

Namens de editors van 4PM&R

Elke dag worden er nieuwe wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om op de hoogte te blijven van alle nieuwe kennis en innovaties binnen ons vak. Toch verwachten patiënten dat we wel op de hoogte zijn en evidence-based handelen.

In onze drukke werkweek zullen velen van jullie er niet meer aan toe komen om regelmatig wetenschappelijke artikelen te lezen. Wie echter enkel nog vraaggericht literatuur opzoekt zal onverwachte en soms innovatieve publicaties missen.

Om zorgverleners te helpen op de hoogte te blijven van nieuwe kennis en innovaties binnen revalidatieonderzoek, heeft een team van Nederlandse arts-assistenten en revalidatieartsen 4PM&R opgericht. 4PM&R is een spin-off van het weten schappelijk project 4Abstracts en staat voor For Physical Medicine & Rehabilitation.

Wat is te verwachten?

4PM&R is gratis en vrij van reclame doordat het gedreven wordt door vrijwilligers. Geabonneerden krijgen maandelijks 16 Engels­talige wetenschappelijke samenvattingen uit vier revalidatietijd­schriften in hun mailbox. De vier meest opvallende, leerrijke en interessante artikelen per tijdschrift worden geselecteerd. De keuze van de tijdschriften werd gemaakt op basis van een vragenlijst die ingevuld werd door 22 Nederlandse revalidatieartsen uit regio Zuid en Zuid-Oost Nederland, waarbij de revalidatieartsen tijdschriften uit een lijst konden selecteren. Ze konden ook tijdschriften toevoegen die ze zelf volgen of zouden aanraden aan collega’s of aiossen om te volgen. Vervolgens werd er rekening gehouden met de impactfactor, de Scimago Journal Rank (SJR) en de thema’s die belicht worden door het tijdschrift om tot de uiteindelijke gekozen tijdschriften te komen. Omdat revalidatie­geneeskunde een heel brede discipline is, bleek het moeilijk om met vier tijdschriften het volledige revalidatieveld te omvatten. Daarom is ervoor gekozen om, in tegenstelling tot andere spinoffs van 4Abstracts, zes in plaats van vier tijdschriften op te nemen. Er is besloten om twee algemene revalidatietijdschriften maandelijks aan bod te laten komen en vier discipline-specifieke tijdschriften in groepjes van twee per maand te laten afwisselen.

De maandelijkse uitgave bevat:

Wat vinden geabonneerden van 4PM&R?

In november 2021, na het 1-jarig bestaan van 4PM&R, werd een enquête afgenomen bij de op dat moment 270 Nederlandse en internationale geabonneerden van 4PM&R. Iets minder dan 10% vulde de enquête in. Alle respondenten gaven aan dat ze 4PM&R een waardevol project vinden. Bijna 90% gaf aan dat het hen helpt om op de hoogte te blijven van het wetenschappelijk revalidatie­onderzoek. Meer dan 90% vond het sneller en gemakkelijker om 4PM&R te lezen dan om zelf wetenschappelijke literatuur op te volgen. Ongeveer iets meer dan 10% van de respondenten vond onze e-mailservice onvoldoende om het volledige revalidatieveld te omvatten. Ongeveer 5% van hen gaf aan dat ze meer nodig hebben dan het volgen van 4PM&R om volledig op de hoogte te blijven van het revalidatieonderzoek.

Hoe kunt u deze e-mails ontvangen?

Meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden vindt u op de webpagina https://www.4abstracts.com/spin-offs/4pm-r of via de algemene website www.4abstracts.com, waarna u kiest voor Subscribe om u aan te melden.

De editors van 4PM&R wensen u veel leesplezier.