10 april 2024

De Commissie Wetenschap en Innovatie (WeCo) van de VRA heeft Anneke Welkamp genomineerd voor de TESC Award.

Tijdens het DCRM werd een poster over vernieuwend onderzoek binnen de dwarslaesierevalidatie op enthousiaste wijze gepresenteerd door Anneke Welkamp. Het betrof een onderzoek naar het cognitief functioneren van opgenomen patiënten met een recent verworven dwarslaesie. Het cognitief functioneren werd in kaart gebracht met de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) en deze werd vergeleken met cognitieve domein van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van de Revalidatie (USER). Data van 99 volwassen patiënten werden gebruikt voor de studie. Bijna de helft van de patiënten scoorde lager dan de cutoff score op de MoCA en er was een matige correlatie tussen de MoCA en het cognitieve domein van de USER. Het lijkt er dus op dat de USER alleen onvoldoende screent op cognitieve beperkingen. Het gebruik van de MoCA wordt dan aanbevolen voor het screenen op cognitieve problemen bij alle mensen met een recent verworven dwarslaesie.
De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor de dwarslaesierevalidatie, waarbij mogelijk verder onderzoek wenselijk is.

De posterjury heeft namens de Commissie Wetenschap en Innovatie (WeCo) dan ook besloten Anneke Welkamp te nomineren voor de TESC Award namens Nederland, waardoor ze een presentatie op de ESPRM in Ljubljana, Slovenië zal geven.

NB: Tijdens het DCRM 2023 is Nienke Kerver genomineerd voor de TESC Award. Helaas kan zij niet aanwezig zijn op het ESPRM en heeft de WeCo uit de DCRM presentaties en posters een nieuw voorstel gedaan voor nominatie.

Referentie

Welkamp A1, v. Leeuwen C1, Post M1,2, Stolwijk-Swüste J1. Cognitive assessment during inpatient rehabilitation after spinal cord injury.

1 Centre of Excellence for Rehabilitation Medicine, UMC Utrecht Brain Centre, University Medical Centre Utrecht, and De Hoogstraat Rehabilitation,
2 University of Groningen, University Medical Center Groningen, Department of Rehabilitation Medicine