16 december 2022

Het zal je niet ontgaan zijn: er ontstaan steeds meer Green Teams in de zorg. In dit artikel krijg je vier tips om aan de slag te gaan met een Green Team binnen de revalidatiezorg!

Auteur
E (ELSE) DE RIDDER
Green Academy

Een Green Team (GT) is een team van ca. 4-8 mensen die aan de slag willen met duurzaamheid. Op dit moment zijn er naar schatting zo’n 200 GTs in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Deze kunnen voor een afdeling of een hele instelling actief zijn. Een GT geeft bekendheid aan het onderwerp duurzaamheid in de instelling en voert zelf ook projecten uit met als doel de instelling te verduurzamen én om duurzaamheid een zichtbare plek in de instelling te geven.

Met onderstaande vier stappen maakt jouw Green Team een vliegende start.

Stap 1: Brainstorm jullie ideeën

De belangrijkste stap als je een GT begint, is dat jullie een brain­storm houden. Jullie zullen waarschijnlijk overlopen van de ideeën maar het advies is niet meteen te veel projecten in een keer te willen oppakken! Idealiter werk je aan niet meer dan 1-2 projecten tegelijkertijd. Prioritering is belangrijk: welk idee draagt bij aan verduurzaming (impact), maar is ook haalbaar voor het (nieuwe) GT? Projecten zoals afval scheiden, bewustwording over het gebruik van een herbruikbare of wegwerp koffiebeker, of minder gebruik van disposables dragen bij aan verduurzaming, en zijn in de meeste gevallen haalbaar. Maar bijvoorbeeld de medicijnketen verduurzamen, of het ziekenhuis laten overstappen op groene stroom liggen niet direct binnen de invloedssfeer van het GT.

Stap 2: Stel een multidisciplinair team samen

Nadat je je onderwerp hebt gekozen, zoek je hierbij de juiste mensen om van jouw project een succes te maken. Dat zal voor elk onderwerp (vervoer, afval, voeding, gezonde leefstijl, etc.) anders zijn. Het is erg belangrijk dit aan het begin van het project te doen. Zo heb je direct de juiste mensen aan tafel en voelt niemand zich buitengesloten.

Stap 3: Doe een nulmeting en controlemeting

Een meting, of berekening, kan helpen om te weten wat jullie inspanningen hebben opgeleverd. Doe dezelfde meting voor je het project begint, en nadat het is afgerond. Gaat jouw project bijvoorbeeld over minder gebruik van disposables? Vraag dan voor en na jullie project bij inkoop op hoe veel disposables er zijn ingekocht.

Stap 4: Geef bekendheid aan jouw Green Team en projecten

De laatste stap gaat over bekendheid geven aan jouw GT en jullie projecten, zowel binnen als buiten jouw instelling. Maak jullie initiatieven bekend buiten jullie instelling door er een presentatie over te geven op een congres, of door te publiceren op de website van jouw instelling of beroepsvereniging.

Green Care Academy

Tijdens de Green Team workshop van Green Care Academy ga je onder begeleiding van Else aan de slag met deze 4 stappen. Deze workshop wordt 2x per jaar online aangeboden. Kijk op www.greencareacademy.nlvoor de volgende datum en meer (gratis) informatie voor Green Teams.