11 april 2022

Op 8 april 2022 staat het Online Colloquium 2022 in het teken van ‘Leiden vanuit visie’. Aandacht hiervoor in het themanummer Medisch Leiderschap kan vanzelfsprekend niet uitblijven. Vier revalidatieartsen (in opleiding) zijn, ieder om een unieke reden, gevraagd hun visie op medisch leiderschap te pitchen tijdens het Colloquium. Vanuit de Junior VRA hebben we hen gevraagd om hun visie en belangrijkste boodschap ook hier te delen. Laat je inspireren!

Inmiddels beginnen de meeste mensen wel te beseffen dat het klimaatprobleem immens is. Maar, het wordt steeds duidelijker dat dit ook een immens probleem gaat worden voor onze gezondheid.
De noodklok wordt de laatste tijd vanuit verschillende hoeken geluid. We kunnen er niet meer omheen, er is zowel een klimaat- crisis als een gezondheidscrisis. Door de WHO en The Lancet de grootste uitdaging van de 21e eeuw genoemd.

De Nederlandse zorg draagt substantieel bij aan klimaat- verandering, met de 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Verduurzaming van de zorg wordt een steeds actueler thema.
Door mijn deelname aan de Werkgroep groene geneeskunde van De Jonge Specialist kwam ik
echt in aanraking met het thema, en werd ik zeer gemotiveerd hier iets mee te doen. We gaven workshops op verschillende congressen, publiceerden artikelen in diverse tijdschriften en hielden ons bezig met vergroten van bewustwording, bijvoorbeeld via social media. Als eindproduct hebben we een handreiking gemaakt; ‘groen groener groenst’, vol inspiratie en tips voor op de werkvloer. Inmiddels zit ik bij Werkgroep Zorg 2025 en werken we ambitieus door aan dit thema. Op mijn eigen werkplek kon ik het niet laten de mogelijkheden te verkennen en hebben we sinds een jaar een enthousiast green team en zijn we aangesloten bij Milieu Platform Zorg.

Maaike de Koff
Aios revalidatiegeneeskunde Rijndam Revalidatie en lid van Werkgroep Zorg 2025

Opeens kan je jezelf ergens over verwonderen, of misschien zelfs ergeren. Misschien door iets wat je hoort of iets wat je meemaakt, misschien komt het zomaar plotseling. Maar, er was een moment waarop ik mij verbaasde over het gedrag van ons als mensen. Het consumptiegedrag, het gemak waarmee we gebruiken en verslinden. Vanuit deze verwondering ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden. Hoe kan ik verschil maken?

Het werken in de revalidatiegenees- kunde is een van mijn passies, ik haal veel voldoening uit het werken met patiënten. Bijdragen aan het verbeteren van het functioneren, het bieden van perspectief en eigen regie. We helpen onze patiënten weer op weg naar een waardevol leven. Graag draag ik er ook aan bij die toekomst zo waardevol mogelijk te houden. Zorgen voor een gezon- dere aarde, is automatisch ook zorgen voor een betere gezondheid van mensen. Bezig zijn met zowel patiëntenzorg, als hoe de zorg duur- zamer te maken, geeft mij veel voldoening en vergroot mijn werk- plezier (win-win!). Het omzetten van een verwondering, naar een weg tot actie, is voor mij waar medisch leiderschap over gaat. Met mijn pitch tijdens het Colloquium hoop ik mensen te inspireren tot actie! Zet verwondering of ergernis om in actie, en maak zo een verschil. Veel mensen willen echt wel naar een meer duurzaam zorgsysteem,

‘Trek problemen in jouw cirkel van invloed en maak het persoonlijk’

maar hoe pak je dat aan? In het thema duurzaamheid in de zorg is het absoluut zo dat iedereen wat kan doen. We dragen immers allemaal bij aan het probleem, en kunnen dus ook allemaal juist een positief verschil maken. Trek problemen in jouw cirkel van invloed, maak het persoonlijk. Kijk eens naar jezelf, wat is het milieueffect van jouw eigen handelen, en kan je daar iets aan verbeteren?

Maaike de Koff
Aios revalidatiegeneeskunde Rijndam Revalidatie en lid van Werkgroep Zorg 2025