17 juni 2022

Auteur
PROF. DR. F. (FRANS) NOLLET
Hoogleraar en Revalidatiearts, Amsterdam UMC, locatie AMC

Waarom dit onderzoek?

De wereldbevolking vergrijst en het aantal mensen met niet-besmettelijke ziekten en letsels stijgt. Door deze epidemiologische trends neemt het aantal personen dat gedurende het leven met functionele beperkingen te maken krijgt sterk toe. Politieke keuzes en gezondheidszorgbeleid zijn nodig om deze wereldwijde toename tegen te gaan. Veel mensen zouden gebaat kunnen zijn bij revalidatie, gedefinieerd als het spectrum van interventies die nodig zijn indien een persoon beperkingen ondervindt in het dagelijks fysiek, mentaal of sociaal functioneren ten gevolge van aandoeningen. In veel landen is revalidatie echter geen prioriteit en onvoldoende beschikbaar. Debet hieraan is de onterechte mening dat revalidatie alleen iets is om op terug te vallen indien behandelingen falen. Ook wordt revalidatie vaak beschouwd als dure tweede- of derdelijns zorg. Revalidatie-interventies zijn echter vaak kosteneffectief, kunnen grotendeels in de eerste lijn plaatsvinden en kunnen bijdragen aan preventie. Al met al reden voor de auteurs van de WHO en Amerikaanse statistici om na te gaan hoeveel mensen wereldwijd met functionele beperkingen te maken krijgen en in aanmerking komen voor revalidatie.

Wat is de onderzoeksvraag?

Wat is de prevalentie en het aantal levensjaren met disability (YLD) van aandoeningen en (samengestelde) gevolgen, die gedurende het ziektebeloop baat zouden kunnen hebben van revalidatie, gebaseerd op de Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2019?

Hoe werd dit onderzocht?

Uit de GBD studie waren prevalentie, incidentie en YLD van 354 aandoeningen beschikbaar. In deze studie werd een selectie gemaakt van aandoeningen die voor revalidatie in aanmerking komen. Als eerste werden 20 aandoeningen geselecteerd met het hoogste aantal YLD. Vervolgens werden de aandoeningen uitgesloten waarvoor revalidatie niet essentieel is of slechts een secundaire interventie. Tot slot werden revalidatie-experts gevraagd aandoeningen toe te voegen waarvoor revalidatie een essentiële interventie is als onderdeel van het behandelplan. Uiteindelijk werden 25 aandoeningen geselecteerd uit de GBD-studie, en gecategoriseerd in zeven groepen.
In totaal hebben naar schatting 2,4 miljard mensen een aandoening die gedurende het beloop in aanmerking komt voor een vorm van revalidatie met in totaal 310 miljoen YLD. Musculoskeletale aandoeningen zijn het meest frequent met een prevalentie van 1,7 miljard en gaan gepaard met 149 miljoen YLD. Neurologische aandoeningen hebben een prevalentie van 255 miljoen en leiden tot 51 miljoen YLD. Stoornissen van gehoor- of gezichtsvermogen, mentale stoornissen, hart- en longaandoeningen en oncologische aandoeningen maken samen de overige 0,4 miljard personen en 1/3 van het totaal aantal YLD uit. Hierbij moet worden benadrukt dat in deze groepen streng geselecteerd is op de eerder genoemde criteria. De auteurs stellen dat aannemelijk is dat zij een te lage schatting maken met hun aanpak.

Relevantie

Dit onderzoek laat zien dat revalidatie een essentiële component is van goede gezondheidszorg. Miljarden mensen kunnen hier baat bij hebben om beter te functioneren. Aanbieders over de breedte van revalidatie moeten zich verenigen en gezamenlijk een vuist maken om het beeld op revalidatie te veranderen. De auteurs pleiten ervoor revalidatie wereldwijd beter toegankelijk te maken, om te beginnen in veel landen in de eerste lijn. Dit onderzoek ondersteunt dat barrières voor samenwerking tussen echelons moeten worden geslecht om de zorg op de juiste plaats in de keten te kunnen geven en revalidatie betaalbaar te houden.

Literatuur

  1. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Wulf Hanson S, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2021;396(10267):2006-2017.

Heb je ook een interessant internationaal artikel of review van Cochrane gelezen? Schroom dan niet om deze de delen met de lezers van NTR. Auteursrichtlijnen voor de rubrieken Spotlight of Cochrane Corner vind je elders op deze website.