16 december 2022

Medisch onderwijs & opleidingen

’Waarom speelt duurzaamheid zo’n beperkte rol in ons werk?’, verwonderde ik mij. Hierom besloot ik mijn verwonder & verbeterproject binnen het Spaarne Gasthuis in te zetten voor bewustwording hierover en het aanzetten tot actie. Met dit artikel geef ik u een inkijkje in mijn project, en tips om zelf succesvol in actie te komen.

‘Ask not what your country can do for you,
Ask what you can do for your country.’
John F. Kennedy

Auteur
DR. J. ( JOHAN) LIM
Arts in opleiding tot revalidatiearts, OOR Vumc

Ik begon met een pitch tijdens het vakgroepoverleg om animo te polsen: men bleek unaniem enthousiast. Wel zagen we het belang in van realistische doelen, gezien de beperkte duur van mijn stage. Het concrete doel werd het inventariseren van ‘laaghangend fruit’ (een individueel eenvoudig uit te voeren maatregel met zoveel mogelijk impact) en van daaruit aanbevelingen doen voor verdere actie. Om te beginnen bij de afdeling revalidatie, en te zijner tijd uit te breiden naar de afdeling paramedische dienst.
Tip 1: begin klein en bouw daarna verder uit.

De zegen was binnen, maar waar te beginnen? Ik kwam erachter dat we een duurzaamheidsadviseur hadden. Hiermee heb ik contact gezocht, waarna ik samen met haar en gelijkgestemden van andere afdelingen heb gebrainstormd over ideeën en afdelingsspecifieke doelen heb geformuleerd (uiteraard SMART).
Tip 2: vind gelijkgestemden en voorkom dat je opnieuw het wiel uitvindt.

Geïnspireerd door verschillende bronnen heb ik laaghangend fruit geïnventariseerd en met een oproep tot actie gedeeld via een wekelijkse mail (foto). Ik merkte dat dit vooral werkte middels persoonlijk contact: discussie met de kookfanaat over waarom vega tijdens lunches niet ten koste hoeft te gaan van smaak (Noma anyone?), een e-mailarme week bij de afdeling para­medische dienst omdat de manager net als ik niet dol was op e-mail, en het complimenteren van collega’s die mij trots lieten weten dat ze hun eigen drinkbeker hadden meegenomen of de auto hadden laten staan.
Tip 3: zoek persoonlijke aansluiting.

Tot slot: wat na mijn vertrek in het Spaarne Gasthuis? Hoewel het doel van mijn project gehaald was, is een vervolgstap niet gerealiseerd: het oprichten van een ‘Green Team’. Hoewel enthousiast, ontbrak het mijn reeds met andere taken (over) belaste collega’s aan mogelijkheden. Maar er zijn ook gelijk­gestemden buiten de eigen werkplek! De VRA gaat de komende tijd nadenken over hoe we dit structureler in een netwerk kunnen gaan vormgeven, onder andere met een bijeenkomst. Ik hoop dat mijn artikel je heeft geïnspireerd om je bij ons aan te sluiten!
Tip 4: organiseer je binnen een groter netwerk.

Met een wekelijkse e-mail lichtte ik één stuk ‘laaghangend fruit’ uit (zie e-mailtekst boven; NB. namen van geadresseerden zijn weggelaten). Daarnaast zocht ik persoonlijke aansluiting: zelf houd ik van een lege inbox en hierin vond ik de afdelingsmanager van de paramedische dienst, met wie ik op de ludieke actie kwam van een e-mailarme week (foto onder).

Dr. Johan Lim, arts in opleiding tot revalidatiearts, OOR Vumc.