11 april 2022

Op 8 april 2022 staat het Online Colloquium 2022 in het teken van ‘Leiden vanuit visie’. Aandacht hiervoor in het themanummer Medisch Leiderschap kan vanzelfsprekend niet uitblijven. Vier revalidatieartsen (in opleiding) zijn, ieder om een unieke reden, gevraagd hun visie op medisch leiderschap te pitchen tijdens het Colloquium. Vanuit de Junior VRA hebben we hen gevraagd om hun visie en belangrijkste boodschap ook hier te delen. Laat je inspireren!

Herhalen, herhalen, herhalen… Ik kan mij nog goed het moment herinneren dat ik in de auto zat op weg naar de tv studio in Hilversum. Als arts was ik uitgenodigd om tijdens een live televisieprogramma kennis te delen over de gevolgen van lachgas. De kern van mijn boodschap herhaalde ik als een mantra in mijn hoofd. Ongeacht de vraag zou ik reageren met ‘Waar het om gaat is….’ gevolgd door mijn ingestudeerde antwoord. Hoe dan ook, ik zou mijn punt maken.
Natuurlijk sloot de eerste vraag hier totaal niet bij aan waardoor ik even snel moest schakelen. Maar bij de tweede vraag kon ik mijn kernboodschap goed over- brengen. Pfoe, opluchting! Gelukt, dat was er in ieder geval uit.

Voelde ik mij tijdens dit of andere mediamomenten een medisch leider? Nee, dat voelde toen als een te groot woord. Desondanks realiseer ik mij sindsdien steeds meer hoe belangrijk het is om je rol als arts te pakken, door je bevindingen, mening en visie te delen. Via verschillende wegen word ik aangesproken en gevonden om te spreken of mee te denken over de gevolgen van lachgas. Het is fantastisch om te ervaren dat er oprechte interesse wordt getoond en waarde wordt gehecht aan je mening tot aan de staatssecretaris toe. Laten we ons bewust zijn van deze rol, dit serieus nemen en vooral onze stem niet onderschatten.

Medisch leiderschap is een breed begrip en omhelst verschillende vlakken en domeinen. Een aantal jaar na het afronden van mijn opleiding tot revalidatiearts volgde ik de cursus ‘Meer dan medisch, leiderschapslessen voor revalidatieartsen’. Het bleek voor mij een schot in de roos. Stap voor stap de verschillende aspecten van leiderschap de revue laten passeren. Van kijken naar jezelf tot aan overkoepelende landelijke thema’s. Eén van de belangrijkste punten welke ik hier- uit heb meegenomen is; ‘Vind er wat van en doe er iets mee’. Voor sommigen klinkt dit misschien wel erg breed of vaag, maar met dit in mijn achterhoofd dwing ik mezelf regelmatig tot reflecteren op een onderwerp en vervolgens bedenken of en wat ik hier mee ga doen. Medisch leiderschap is verantwoordelijkheid voelen en nemen, een kritische blik houden. Dagelijks blijven verwonderen. Afvragen, wat is belangrijk? En vervolgens sturing geven om dit samen vorm te geven.

Zo heb ik binnen het dwarslaesie- team van Reade een geweldig visietraject doorlopen waarbij we als team gezamenlijk concreter en scherper hebben neergezet waar we voor staan, wat we belangrijk vinden. Aansluiten, ECHT aansluiten bij de patiënt en bij elkaar. Mooie programma’s ontwikkelen waar dit in naar voren komt zoals ons INSPIRE programma.

‘Hoe vaak horen we niet: Er moet ook nog een dokter bij’

Ik kijk met trots terug op hoe we dit als team hebben opgepakt. Was dit ook zonder mij mogelijk geweest? Ja. Zonder een arts? Nee. Hoe vaak horen we niet; ‘Wie kan er deelnemen in deze werkgroep? Er moet ook nog een dokter bij.’ Men verwacht van ‘ons artsen’, dat wij vanuit de medische inhoud en kwaliteit van zorg bijdragen aan ontwikkelingen en beleid. Laten we met z’n allen deze verwachtingen waar maken!

Wendy Achterberg
Revalidatiearts Reade