14 februari 2023

Proefschrift-artikel

In revalidatiecentrum Adelante zagen de behandelaars dat patiënten die geopereerd waren aan een intra-articulaire fractuur van de onderste extremiteiten veel gewichtsbelasting aankonden; de patiënten mochten zonder restricties gaan belasten. Dit in tegenstelling tot het advies van de chirurg, namelijk: niet belasten gedurende ten minste 6-12 weken. Door een samenwerking van de traumachirurgen van het MUMC+ en de revalidatieartsen van Adelante is het permissive weight bearing protocol ontworpen en wetenschappelijk onderbouwd.

Auteur
DR. P.H.S. (PISHTIWAN) HASSAN SHAKER KALMET

Promovendus: P.H.S. (Pishtiwan) Hassan Shaker Kalmet, aios orthopedie, Maxima Medisch centrum, Veldhoven
Datum promotie: 6 oktober 2022
Promotoren: prof. dr. P.R.G. (Peter) Brink, prof. dr. M. (Martijn) Poeze
Copromotor: dr. H.A.M. (Henk) Seelen

Het proefschrift is te downloaden via https://bit.ly/3Bizw4D

Het permissive weight bearing (toelaatbare gewichtsbelasting) protocol is ontworpen om als nieuw nabehande-lingsprotocol te dienen, teneinde de nabehandeling te optimaliseren en versnellen van geopereerde trauma-patiënten met fracturen rond of in het gewrichtsoppervlak (peri- en/of intra-articulaire fracturen) van de onderste extremiteiten. De huidige richtlijnen voor geopereerde traumapatiënten met peri-en/of intra-articulaire fracturen van de onderste extremiteiten zijn sinds 60 jaar ongewijzigd, namelijk non- or restricted weight bearing (onbelast mobiliseren) gedurende 6-12 weken. Bij aanvang van dit promotieonderzoek waren er weinig tot geen studies die de huidige non-weight bearing protocollen onderbouwden. Daarnaast waren er weinig tot geen wetenschappelijke studies die permissive weight bearing met non- or restricted weight bearing vergeleken. Derhalve was er meer wetenschappelijk onderzoek nodig om het permissive weight bearing protocol te onderbouwen.

De doelstelling van dit proefschrift was om de dagelijkse activiteiten (ADL), kwaliteit van leven, pijn, postoperatieve complicaties en de kosten te vergelijken in een nieuw aangepast toelaatbare gewichtsbelasting protocol (permissive weight bearing (PWB)) versus de niet-belasten protocol (restricted weight bearing (RWB)) bij geopereerde traumapatiënten met breuken van de onderste extremiteiten. PWB is effectief en kosteneffectief, het kan gebruikt worden als een nieuwe benadering in de nabehandeling van geopereerde trauma-patiënten met breuken van de onderste extremiteiten. Met het PWB-protocol konden de patiënten veel sneller volledig de aangedane zijde belasten, met een betere ADL en kwaliteit van leven, dan de patiënten die het huidige RWB-protocol hebben gevolgd. Tussen de PWB- en RWB-protocollen waren geen significante verschillen gevonden in postoperatieve complicaties en pijn. Bovendien waren de totale kosten lager in de PWB-groep dan in de RWB-groep. De PWB-groep liet hogere effecten in ADL zien met lagere kosten ten opzichte van de RWB-groep. Daarom kan het PWB-protocol gezien worden als een veelbelovend nabehandelingsprotocol. Het PWB-protocol betwist het paradigma van het huidige RWB-protocol, dat al 60 jaar ongewijzigd is en als gouden standaard wordt gezien.

Het PWB-protocol is de nabehandeling van de toekomst voor geopereerde trauma-patiënten met peri- en/of intra-articulaire fracturen van de onderste extremiteiten. Het is noodzakelijk dat er een wijziging in mindset optreedt van alle chirurgen en revalidatieartsen in Nederland en om vervolgens het PWB-protocol toe te passen.