17 juni 2022

Milton Pelgrim is in Nederland opgeleid en werkt sinds enkele jaren in Suriname. In dit artikel geeft hij een weergave van zijn werkweek. Dit is niet te vergelijken met de situatie in Nederland.

DRS. M.R.P. (MILTON) PELGRIM
Revalidatiearts, Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Suriname

Mijn naam is Milton Pelgrim, en ik ben de enige actieve revalidatiearts in Suriname in dienst van het revalidatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP). Ik ben geboren en getogen in Suriname en heb hier mijn geneeskunde-opleiding volledig gevolgd. Mijn interesse in de revalidatiegeneeskunde is gegroeid toen ik deelnam aan een twinningproject Suriname-Nederland met als doel het opzetten van een bewegingslab in Suriname. Om in Nederland de opleiding revalidatiegeneeskunde te kunnen volgen, heb ik BIG-examens voor buitenlandse artsen en aanvullende klinische stages moeten doen. Op basis hiervan heb ik aan de VU mijn masterdiploma geneeskunde verkregen. Mijn opleiding tot revalidatiearts volgde ik binnen het OOR VUmc in de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2017.

Om een beeld te krijgen van het werken in Suriname is het goed om te weten dat Suriname geen intensief klinisch revalidatietraject kent. De faciliteiten en het personeel daarvoor zijn er niet. Een aantal revalidanten in het ziekenhuis wordt langligger, maar grotendeels worden revalidanten thuis opgevangen door mantelzorgers. Van huis uit gaan de meesten poliklinisch revalideren in het revalidatiecentrum. Sommige revalidanten kiezen voor fysiotherapie aan huis of in de periferie. Ook logopedie is in de eerste lijn mogelijk, ergotherapie is er voor volwassenen niet.

Ik doe consulten op de verschillende acute geneeskunde-afdelingen van het AZP, met name op de afdeling neurologie en poliklinische consulten in het revalidatiecentrum van het AZP.

Mijn werkdagen zijn normaliter van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 15.00 uur. Ik heb een weekprogramma met vooral patiëntgebonden activiteiten. Tijd voor administratie heb ik meestal buiten mijn normale werktijden en/of werkdagen. Daarnaast begeleid ik ook artsen in opleiding, die in het laatste jaar van hun opleiding vier weken stage revalidatiegeneeskunde moeten doen. Verder geef ik colleges aan de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) voor de disciplines Fysiotherapie en Geneeskunde.

Milton Pelgrim, revalidatiearts in Suriname.

Hoe zien mijn werkdagen er (meestal) uit?

Op maandag begint mijn werkdag buiten het revalidatiecentrum. Eerst college op FMeW, daarna een multidisciplinair overleg (MDO) op de klinische afdeling van neurologie, met de revalidatiearts als voorzitter van een team bestaande uit de zaalartsen van de afdeling neurologie, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een medisch maatschappelijke werker. Zo’n overleg duurt ongeveer een uur. Het tweede deel van de dag doe ik poliklinische consulten in het revalidatiecentrum. Het revalidatiecentrum is een poliklinisch centrum met een team bestaande uit de revalidatiearts, 2 logopedisten, 2 ergotherapeuten, 8 fysiotherapeuten, inclusief 1 kinderfysiotherapeut, en een instrumentenmaker. Voor psychosociale ondersteuning worden revalidanten verwezen naar medisch maatschappelijk werk of de medisch psycholoog. De medisch maatschappelijke dienst is op het terrein van het AZP. Het AZP is op loopafstand van het revalidatiecentrum.

Op de dinsdagen heb ik een volledig poliklinische dag, waaronder twee keer per maand het technisch spreekuur (TSU) over prothesiologie en orthesiologie, samen met de enige instrumentenmaker in het centrum en een fysiotherapeut.

De woensdag wordt besteedt aan overlegmomenten en poliklinische consulten in het revalidatiecentrum. Zo is er elke eerste woensdag van de maand gangbeeldanalysebespreking met de bewegingswetenschapper van het bewegingslab van de FMeW en de enige kinderfysiotherapeut in Suriname. Op de tweede woensdag van de maand is er MDO voor volwassen revalidanten op de polikliniek, samen met de ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut. Op de derde woensdag van de maand is er KinderMDO samen met de ergotherapeut, logopedist, kinder- fysiotherapeut, bewegingswetenschapper van ganglab en een kinderarts, als die niet door acute bijzonderheden verhinderd wordt. Binnenkort krijgen we een kinderneuroloog, die in de plaats van de kinderarts komt. Op het kinderMDO worden ook bijzonderheden ten aanzien van de kinderen van de Mytylschool besproken. De Mytylschool is een zelfstandige stichting op hetzelfde terrein als het revalidatiecentrum. De kinderen van de Mytylschool hebben vooral contact met de kinderfysiotherapeut. Ook een aanvraag voor plaatsing op de Mytylschool wordt op het kinderMDO in behandeling genomen. Verder vindt er elke woensdag hoofdenoverleg plaats met de verschillende disciplines in het revalidatiecentrum en onze operation manager.

KinderMDO team. Op de foto Milton in overleg met de kinderfysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist en bewegingswetenschapper.

Donderdag is weer een volledig poliklinische dag, waaronder één keer per maand MDO met een orthopeed en een particuliere orthopedisch schoenmaker.

De vrijdag ziet er min of meer uit als de maandag met eerst college op FMeW en activiteiten in de kliniek en daarna poliklinische consulten in het revalidatiecentrum.

Vergeleken met Nederland zijn de patiëntgebonden polidagen druk, waarbij 15-25 revalidanten op een dag worden gezien. Dat betekent ook dat je minder tijd hebt voor een revalidant dan je zou willen.

De artsen in opleiding, die stage lopen bij de discipline revalidatie- geneeskunde, spelen een belangrijke rol in het volledig in kaart brengen van de klinische patiënten op afdeling Neurologie. De afgelopen twee jaren heb ik vanwege de covid-situatie vaak periodes van maanden gehad, dat ik het moest doen zonder deze artsen in opleiding. Ze werden massaal ingezet voor de acute covid-zorg. Het is dan behoorlijk zoeken naar gaten tussendoor om de klinische consulten te doen en dan gaat het om beknopte evaluaties. Kortom het is in Suriname veelal roeien met de riemen die je hebt en veel improviseren.