Handenproblematiek

Wie zijn hand of arm niet goed kan gebruiken, kan beperkingen ervaren bij de uitvoering van allerlei dagelijkse handelingen. 
(Chronische) arm- en/of handfunctieproblemen ontstaan bijvoorbeeld door een letsel, aandoening, operatie of door overbelastingsklachten. De arm of hand is dan niet goed te gebruiken omdat een deel van de functie ontbreekt of vanwege pijnklachten. Medisch specialistische revalidatie helpt de handen beter te gebruiken en om zoveel mogelijk de dingen te doen zoals de client het gewend was.