Nieuws

De behandeling gaat altijd door

18 juni 2017

Door de therapie anders te organiseren krijgen klinische revalidanten meer therapie, op vastere tijdstippen. Uitval van therapie is er niet meer en mensen weten beter wat ze kunnen verwachten. De introductie van zorgpaden bij De Hoogstraat Revalidatie heeft belangrijke voordelen voor de dwarslaesiepatiënt.

Lees meer in Revalidatie Magazine