Nieuws

Diabetesrevalidatie moét breder worden aangeboden

12 juni 2017

Multidisciplinaire diabetesrevalidatie kan mensen met suikerziekte echt helpen, is bewezen. Toch wordt die revalidatievorm nog steeds maar op én plaats in ons land aangeboden.

Lees meer in Revalidatie Magazine