Kosten en vergoeding

Revalidatiezorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. 
 

Vergoeding van voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen

Tijdens de revalidatiebehandeling kan blijken dat voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig zijn. Dit wordt meestal vergoed door de ziektekostenverzekering of, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), door de gemeente.
 

Medische verklaring

Uw zorgverzekeraar kan u vragen om een medische verklaring. U kunt de medische verklaring laten invullen en ondertekenen door uw behandelend revalidatiearts.