Nieuws

Meer bewegen effectief bij spierziekte FSHD

10 oktober 2016

Patiënten met de spierziekte Facioscapulohumerale Musculaire Dystrofie (FSHD) zijn vaak ernstig vermoeid, het dagelijkse leven is voor hen topsport. Je zou verwachten dat rustig aandoen helpt om energie te sparen. Maar het tegendeel blijkt waar. Revalidatiearts Nicole Voet van Klimmendaal Revalidatie-specialisten onderzocht het positieve effect van meer bewegen bij de spierziekte FSHD en promoveert op 14 oktober 2016 op dit onderzoek.
 
Tijdens een trainingsstudie met 57 FSHD-patiënten bleek dat na zestien weken fietstraining, de vermoeidheid bij de deelnemers fors afnam en men fysiek actiever werd. Dit gunstige effect was bij een meerderheid van de deelnemers drie maanden nadat de trainingen waren gestopt nog aanwezig. Bij 31 deelnemers werden tevens voorafgaand aan en na afloop van de trainingsperiode MRI-metingen van de bovenbeenspieren verricht. Hieruit bleek dat de vervetting van de bovenbeenspieren, door de  trainingen werd afgeremd. Een toename van lichamelijke activiteit is dus effectief bij FSHD. Op die manier kan de vermoeidheid verminderen en de ziekteprogressie worden geremd.

Nicole Voet: “Dat een toename van activiteit ook zou zorgen voor een afremming van de toename van vervetting in de bovenbeenspieren van FSHD was zelfs voor mij een onverwacht resultaat. Dit heeft dan ook voor beroering in de medische wereld gezorgd. Aanvankelijk werd dit resultaat niet geloofd. De medische wereld moest wennen aan de omslag in denken. Nog niet heel lang geleden was men bang voor overbelasting door bewegen bij patiënten met een spierziekte. Door mijn onderzoek weten we nu dat actief blijven van groot belang is voor het welbevinden van patiënten met FSHD.”
 
Over Nicole Voet
Nicole Voet (1983) studeerde geneeskunde in Nijmegen en behaalde haar masterdiploma in 2007. Bovenstaand promotieonderzoek voerde zij uit op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc tijdens haar opleiding tot revalidatiearts. Momenteel werkt zij als revalidatiearts bij Klimmendaal in Arnhem. Het onderzoek naar neuromusculaire aandoeningen zet Nicole bij Klimmendaal als postdoctoraal onderzoeker voort, in nauwe samenwerking met het Radboudumc.

Over Klimmendaal Revalidatiespecialisten
De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.