De Wetenschap Talent Award (voorheen Livit trofee) wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het VRA voorjaarscongres het online Colloquium. Aan een aios revalidatiegeneeskunde of pas klare revalidatiearts die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op wetenschappelijk terrein met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde.

Doel van deze prijs is de wetenschappelijke carrière van de prijswinnaar te stimuleren, door de onderscheidende kwaliteit van het verrichte onderzoek te erkennen. Ook willen we hiermee het wetenschappelijk onderbouwd werken onder aios en revalidatieartsen bevorderen.

De prijs en een bedrag van 500 euro worden jaarlijks beschikbaar gesteld door een sponsor, dit is AbbVie.

Kandidaat voordragen

Prijswinnaars

2024N. (Nienke) Kerver
2023W.V. (Wouter) Vints
2022A.M. (Anna) Zielman-Blokhuis
2021J.A. (Joris) de Graaf
2020L. (Loeke) van Schaik
2019
2018J.H. (Jorik) Nonnekes
2017
2016M.W. (Mattijs) Alsem
2015H.J.R. (Hanneke) van Duijnhoven
2014W. (Willeke) Kruithof
2013A. (Anita) Heeren
2012E.M. Wachelder
2011S. ten Berge
2010P.E.L.A. (Patricia) Passier
2009C. F. (Casper) van Koppenhagen
2008
2007J.C. (Judith) van Munster
2006I. (Ilse) van Nes
2005
2004
2003S.E. (Sabina) Groen
2002M. (Marga) Tepper
2001A.A. (Annette) van Kuijk
2000J.P.J. (Jan) Bakker
1999
1998B. (Barbara) Ivanyi
1997
1996C. (Coen) van Bennekom
1995C.K. (Corry) van der Sluis
1994G.M. (Gerard) Ribbers
1993
1992J.M.A. (Anne) Visser

Reglement Wetenschap Talent Award

 • De award is ter beschikking gesteld om uit te reiken aan die assistent in opleiding tot revalidatiearts of pas klare revalidatiearts die zich op wetenschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde en de ambitie heeft zich ook in de toekomst op onderzoek te blijven richten.
 • De voorgedragen kandidaat dient een aios revalidatiegeneeskunde te zijn of mag maximaal één jaar klaar zijn met de opleiding tot revalidatiearts op de sluitdatum voor inzending (8 januari).
 • Het onderzoek moet verricht zijn voorafgaand, gedurende en/of in aansluiting op de opleiding tot revalidatiearts. Het onderzoek hoeft dus niet uitsluitend binnen de opleidingsperiode te hebben plaatsgevonden. De termijn onder lid 1b dient echter niet te worden overschreden.
 • De kandidaat dient zijn opleiding te volgen of hebben gevolgd binnen een van de opleidingscircuits in Nederland.
 • De wetenschappelijke prestatie uit zich in meerdere publicatie(s) en wetenschappelijke voordracht(en) voor een (internationaal) forum, of een aantoonbare bijdrage aan richtlijn/implementatie. De publicatie moet, bij voorkeur, in een peer reviewed tijdschrift met science citation index (SCI) zijn.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.
 • De prijs bestaat uit een award, oorkonde, publicatie/interview in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde en een bedrag van 500 euro.
 • Het bedrag mag vrij worden besteed.
 • De prijs wordt uitgereikt tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).
 • De sluitingsdatum voor het voordragen van kandidaten is 8 januari.
 • Een kandidaat kan zichzelf voordragen of worden voorgedragen door een opleider, collega, hoogleraar of de Junior VRA.
 • De voordrager dient met de voordracht de volgende documenten mee te sturen:
  o Aanbevelingsbrief.
  o CV van de kandidaat, waaruit duidelijk blijkt wanneer (maand en jaartal) de aios is begonnen met zijn/ haar opleiding (en eventueel de opleiding heeft afgerond).
  o Kopieën van publicaties.
 • Deze documenten dienen gestuurd te worden naar Concilium@revalidatiegeneeskunde.nl.
 • De voorgedragen kandidaten ontvangen vóór 15 februari een bericht als zij genomineerd zijn.
 • De jury bestaat uit drie leden, te weten: de voorzitter van het Concilium van de VRA, de voorzitter van de Commissie Wetenschap & Innovatie van de VRA en de huidige houder van de award.
 • Alle juryleden hebben een gelijkwaardig stemrecht. Beslissingen worden genomen op basis van consensus. Indien er binnen de jury geen consensus is, neemt de jury haar besluit met eenvoudig meerderheid van stemmen.
 • Wanneer één van de juryleden betrokken is als opleider/ collega van de voorgedragen kandidaat, onthoudt hij of zij zich van stemming.
 • Indien de jury van oordeel is dat geen van de voorgedragen kandidaten in aanmerking komt voor de prijs kan de jury besluiten de prijs voor dat jaar niet toe te kennen.
 • Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Beroep tegen toekenning van de prijs is niet mogelijk.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de aios revalidatiegeneeskunde of recente revalidatiearts op de volgende aspecten:

 1. Het aantal publicaties en de statuur daarvan;
 2. Het aantal wetenschappelijke voordrachten en de statuur daarvan;
 3. Een aantoonbare bijdrage aan richtlijnen en / of implementatie van uitkomsten;
 4. Wetenschappelijke ambitie;
 5. Aanwezigheid van andere bijzondere verdiensten op gebied van wetenschap voor
  zover niet benoemd onder 1 t/m 3.