De Beroepsbelangencommissie (BBC) behartigt de belangen van de revalidatieartsen als het gaat om arbeidsvoorwaarden in relatie tot het beroepsmatig functioneren. Belangrijke agendapunten van de beroepsbelangencommissie zijn onder ander financiering, verminderen registratielast, taakherschikking, AMS, pensioenen, werkdruk en medisch leiderschap.

Contact BBC

Commissieleden BBC

Voorzitter: Drs. P.M. (Paul) Dekker

Drs. W. (Willemijn) van Gils
Drs. R.H.F. (Roger) Haenen
Drs. L. (Lotte) Marissen
Drs. E.J. (Evert) Schouten
Drs. A.M. (Anne Marie) ter Steeg

Wil jij jezelf of je talenten (verder) ontwikkelen?
Lees verder,
mail ons en kom bij de BBC!

Documenten BBC

Checklist Netwerkgeneeskunde
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020


Commissie Hulpmiddelen

De Commissie Hulpmiddelen is een subcommissie van de BBC. De leden houden zich bezig met zaken rondom hulpmiddelenverstrekking vanuit de WMO en de ZVW voor revalidatiepatiënten. De Commissie was een van de initiatiefnemers van het functioneringsgericht voorschrijven.

Commissieleden Hulpmiddelen

Voorzitter: mw. M. (Marike) Maijers (m.maijers@reade.nl
Secretaris: dhr. M. (Martijn) Pas (m.pas@bravis.nl)
Mw. T. (Tanja) Blom-Luberti
Mw. D. (Dominique) Leddy
Dhr. W. (Wojtek) Polomski
Dhr. F. (Freek) Rovers

Documenten Hulpmiddelen

Hulpmiddelenzorg module prothesezorg | Zorginzicht

Hulpmiddelen | Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (alleen beschikbaar voor VRA Leden na inloggen)