De Beroepsbelangencommissie (BBC) behartigt de belangen van de revalidatieartsen als het gaat om arbeidsvoorwaarden in relatie tot het beroepsmatig functioneren. Belangrijke agendapunten van de beroepsbelangencommissie zijn onder ander financiering, verminderen registratielast, taakherschikking, AMS, pensioenen, werkdruk en medisch leiderschap.

Contact BBC

Commissieleden BBC

Voorzitter: Drs. P.M. (Paul) Dekker

Drs. W. (Willemijn) van Gils
Drs. L. (Lotte) Marissen
Drs. L.S. (Leonie) de Ruijter
Drs. E. (Elsbeth) Spakman-van der Graaf
Drs. B. (Bart) Dekker kandidaat lid

Wil jij jezelf of je talenten (verder) ontwikkelen?
Lees verder,
mail ons en kom bij de BBC!

Documenten BBC

Checklist Netwerkgeneeskunde
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Subcommissie

Onder de Beroepsbelangencommissie valt de (sub)commissie Hulpmiddelen.