De Subcommissie Kwaliteitsbeleid is onderdeel van de Commissie Kwaliteit. Leden van de subcommissie Kwaliteitsbeleid houden zich primair bezig met kwaliteitszaken op beleidsniveau. De subcommissie heeft de volgende portefeuilles onder zich: Raad Kwaliteit, Richtlijnen en behandelkaders, Kwaliteitsmetingen (indicatoren en registraties), Veiligheid en complicaties en Optimaal functioneren/IFMS. Daarnaast worden de leden van de subcommissie kwaliteitsbeleid ingezet als assessor of primus bij kwaliteitsvisitaties.

Leden Subcommissie Kwaliteitsbeleid

Voorzitter: Drs. B. (Bart) Zegers
Vicevoorzitter: vacature

Drs. A.P.M. (Annemiek) Backx (kandidaat lid)
Drs. M.M. (Muriël) Feldmann (kandidaat lid)
Dr. H.D.W. (Hannemieke) van der Lei
Dr. A. (Agali) Mert
Renske van Esveld (Junior VRA)