De Subcommissie Kwaliteitsbeleid is onderdeel van de Commissie Kwaliteit. Leden van de subcommissie Kwaliteitsbeleid houden zich primair bezig met kwaliteitszaken op beleidsniveau. De subcommissie heeft de volgende portefeuilles onder zich: Raad Kwaliteit, Richtlijnen en behandelkaders, Kwaliteitsmetingen (indicatoren en registraties), Veiligheid en complicaties en Optimaal functioneren/IFMS. Daarnaast worden de leden van de subcommissie kwaliteitsbeleid ingezet als assessor of primus bij kwaliteitsvisitaties.

Leden Subcommissie Kwaliteitsbeleid

Voorzitter: vacature
Vicevoorzitter: vacature

Drs. A.P.M. (Annemiek) Backx (kandidaat lid)
Drs. M.M. (Muriël) Feldmann (kandidaat lid)
Dr. H.D.W. (Hannemieke) van der Lei
Dr. A. (Agali) Mert
Drs. B. (Bart) Zegers
Drs. T.Q. (Timon) van den Berg (Junior VRA)