Alleen met de beste zorg kan je als revalidatiearts de maatschappelijke participatie en autonomie van je patiënten vergroten. Vandaar dat de VRA kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De Commissie Kwaliteithoudt zich bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige zorg uitgeoefend door revalidatieartsen. De Commissie Kwaliteit bestaat uit twee subcommissies: de subcommissie kwaliteitsbeleid en de subcommissie kwaliteitsvisitaties.

Leden van de subcommissie Kwaliteitsbeleid houden zich primair bezig met kwaliteitszaken op beleidsniveau. De subcommissie heeft de volgende portefeuilles onder zich: Raad Kwaliteit, Richtlijnen en behandelkaders, Kwaliteitsmetingen (indicatoren en registraties), Veiligheid en complicaties en Optimaal functioneren/IFMS. Daarnaast worden de leden van de subcommissie kwaliteitsbeleid ingezet als assessor of primus bij kwaliteitsvisitaties.

Leden in de subcommissie Kwaliteitsvisitaties houden zich bezig met het uitvoeren van de visitaties en het (door)ontwikkelen van visitatiedocumenten (zoals de waarderingssystematiek en vragenlijsten). Daarnaast kunnen de leden gevraagd worden als meelezer bij kwaliteitsbeleidsstukken. Dat gebeurt als deze beleidsstukken samenhangen met de kwaliteitsvisitaties.

Meer weten en contact
Benieuwd naar VRA-kwaliteitsbeleid, richtlijnen, behandelkaders, indicatoren of kwaliteitsvisitaties? Ga dan naar Kwaliteit en Beleid & Financiering. Heb je een concrete vraag of verzoek? Mail dan naar kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl of bel naar 030 – 273 9679.

Commissieleden
Subcommissie Kwaliteitsbeleid:

Voorzitter: Drs. N.A.A. (Nicole) van Kleef
Vicevoorzitter: Dr. F.A.J. (Fred) de Laat

Dr. F.P.T. (Frank) Hamers
Dr. H.D.W. (Hannemieke) van der Lei
Dr. A. (Agali) Mert
Drs. B. (Bart) Zegers
Drs. T.Q. (Timon) van den Berg (Junior VRA)


Subcommissie Kwaliteitsvisitaties:
Voorzitter: drs. H.J.J.E. (Hannelore) Quik-Schrauwen

​Drs. I.L. (Ingrid) de Bruijn
Drs. E.C. (Els) Husson
Drs. F.A.V. (Frida) Smit-Klaij
Drs. I.A. (Irene) van der Steen
Drs. P. (Parwin) Yari
Drs. H.F. (Hein) Swinkels (Junior VRA) 


Documenten
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Taakomschrijving lid subcommissie kwaliteitsbeleid
Taakomschrijving lid subcommissie kwaliteitsvisities

Leestip

In ‘Zonder context geen bewijs’, een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft deze Raad advies om de context waarbinnen de zorg verleend wordt centraal te stellen in praktijk, beleid en financiering van de zorg. De voorzitter van de FMS en ZonMw heeft een reactie gegeven op dit rapport.