De Accreditatiecommissie is een subcommissie van het Concilium, en heeft als taak na- en bijscholingsactiviteiten te beoordelen en te accrediteren. De Accreditatiecommissie stelt de regels op met betrekking tot het aanvragen en toekennen van accreditatiepunten (-uren) en maakt dit aan de leden bekend via de website. Deze regels zijn conform de uitgangspunten die de KNMG hierover opstelt. De regels worden voor invoering voorgelegd aan het Concilium. Het Concilium en de Accreditatiecommissie zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van deze regels.

Commissieleden

Dr. H.E.J. (Henk) Meulenbelt (voorzitter)
Drs. A. (Annemiek) van Meeteren
Drs. M.C. (Marion) Verhulsdonck
Drs. P. (Parwin) Yari 
Drs. R.G.A. (Riemke) de Boer

Contact

E: accreditatie@revalidatiegeneeskunde.nl

Documenten

Accreditatiereglement