Het Concilium behartigt de taken die betrekking hebben op de opleiding tot specialist in de revalidatiegeneeskunde. Deze commissie houdt toezicht op de inhoud en de implementatie van het Landelijk Opleidingsplan BETER in Beweging en ziet toe op de uitvoering van de opleiding. Het Concilium vergadert iedere maand op een woensdag, behalve in de maanden juli en augustus.

Contact
E: concilium@revalidatiegeneeskunde.nl
T: 030-27 39 685

Commissieleden
Voorzitter: Prof. dr. V. (Vincent) de Groot

Drs. F. (Ferrie) Harberts
Dr. E. (Erik) de Klerk
Dr. H.E.J. (Henk) Meulenbelt
Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes
Drs. K. (Klaske) Nieuwenhuis
Dr. P.E.C.A. (Patricia) Passier
Msc A. (Anke) Pons (lid Junior VRA)
Prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers
Dr. L.W.E. (Louise) Sabelis
Dr. J.D.M. (Judith) Vloothuis-De Boone
Drs. J. (Jan) Wagenaar
Msc N. (Nienke) Zijlstra-Koenrades (lid Junior VRA)

Documenten
Reglement Concilium
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Subcommissies

Onder het Concilium vallen verschillende subcommissies. Dit zijn:

Deze commissies leggen verantwoording af aan het Concilium. Leden vanuit het Concilium zijn lid van de Plenaire Visitatiecommissie (PVC)

Plenaire Visitatiecommissie (PVC)

De Plenaire Visitatiecommissie, verzorgt de visitaties van opleidingspraktijken. Tijdens visitaties wordt de continuïteit in de begeleiding van de aios, de kwaliteit van het onderwijs, alsmede de kwalificatie (curriculum vitae) van de opleider(s) en plaatsvervangend opleider(s) beoordeeld. De leden van het Concilium zijn lid van de PVC. De visitatierapporten worden voorgelegd aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Leden van de VRA kunnen na inloggen meer informatie over de opleidingsvisitaties nalezen op deze pagina.

Voorzitter: Prof. dr. V. (Vincent) de Groot
Secretaris: Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes

Contact
E: pvc@revalidatiegeneeskunde.nl
T: 030-2739696

Vanuit de PVC wordt de VRA vertegenwoordigd in de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) door dr. R. (Rutger) Dahmen en drs. J.P.J. (Jan) Bakker.

Documenten
Handleiding visitatie
Jaarverslag PVC 2021
Jaarverslag PVC 2020
Jaarverslag PVC 2019

Scholingscommissie

De Scholingscommissie stelt het landelijk opleidingsprogramma op en coördineert het programma. Het landelijke scholingsprogramma is opgebouwd uit cursussen. Het gaat om thema gebonden cursussen en cursussen in het kader van het lijnleren (zie opleidingsplan BETER). Meer informatie over het scholingsprogramma is te vinden in het menu opleiding. Deze subcommissie van het Concilium bestaat uit minimaal drie revalidatieartsen, van wie er een zitting heeft in het Concilium en twee aios uit de Junior VRA.

Contact

E: scholingscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Commissieleden

Dr. J.D.M. (Judith) Vloothuis-De Boone (Voorzitter en Conciliumlid)

Drs. M. (Maartje) Kamps (lid Junior VRA)
Drs. A. (Anne Wil) Koopman
Drs. J (Jennifer) Kuijlaars 
Drs. Z.N.M.G. (Zoë) van Mechelen
Drs. D. (Danique) Ploegmakers 
Drs. M. (Meagen) Renskers 
Dr. L.W.E. (Louise) Sabelis (Conciliumlid)

Toetsingscommissie

De Toetsingscommissie is verantwoordelijk voor het vormgeven en implementeren van een nieuwe manier van toetsen en het opstellen van de landelijke kennistoetsen (samen met inhoudsdeskundigen). Met het aannemen van het nieuwe opleidingsplan Beter in Beweging per 1 juli 2020 en voortkomend uit het nieuwe kaderbesluit zijn er een aantal verplichtingen opgelegd over het toetsen. Naast de KPB’s en de CAT’s is het verplicht om een kennistoets af te nemen. De Toetsingscommissie is samengesteld uit een Conciliumlid (tevens voorzitter), een hoogleraar revalidatiegeneeskunde, een lid van de Scholingscommissie en een jonge klare.

Voorzitter: Drs. J. (Jan) Wagenaar

Dr. W.G.M. (Wim) Janssen
Dr. C.A.J. (Christof) Smit
Drs. S.G. (Simone) Heemskerk
Drs. G. (Gomar) Bos
Drs. E. (Evelien) Jansen
Drs. C. (Christiaan) Broere
Drs. S. (Sarah) Dekker
Drs. I. (Iris) van der Steen

Contact
E: toetsingscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Capaciteitscommissie

De Capaciteitscommissie houdt zich bezig met de capaciteitsplanning van het aantal opleidingsplaatsen revalidatiegeneeskunde en de verdeling daarvan. Jaarlijks brengt de commissie een advies uit over het aantal benodigde opleidingsplaatsen aan BOLS en het ministerie van VWS. In de commissie is een lid van het Concilium, het bestuur en de Junior VRA vertegenwoordigd.

Voorzitter: Prof. dr. V. (Vincent) de Groot
Bestuur: dr. A.A. (Annette) van Kuijk
Junior VRA: Alicia Lucardie MSc

Contact

E: concilium@revalidatiegeneeskunde.nl

Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie heeft als taak na- en bijscholingsactiviteiten te beoordelen en te accrediteren. De Accreditatiecommissie stelt de regels op met betrekking tot het aanvragen en toekennen van accreditatiepunten (-uren) en maakt dit aan de leden bekend via de website. Deze regels zijn conform de uitgangspunten die de KNMG hierover opstelt. De regels worden voor invoering voorgelegd aan het Concilium. Het Concilium en de Accreditatiecommissie zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van deze regels.

Commissieleden

Dr. H.E.J. (Henk) Meulenbelt (voorzitter)
Drs. A. (Annemiek) van Meeteren
Drs. M.C. (Marion) Verhulsdonck
Drs. P. (Parwin) Yari 

Contact

E: accreditatie@revalidatiegeneeskunde.nl

Documenten
Accreditatiereglement