De Capaciteitscommissie is een subcommissie van het Concilium, en houdt zich bezig met de capaciteitsplanning van het aantal opleidingsplaatsen revalidatiegeneeskunde en de verdeling daarvan. Jaarlijks brengt de commissie een advies uit over het aantal benodigde opleidingsplaatsen aan BOLS en het ministerie van VWS. In de commissie is een lid van het Concilium, het bestuur en de Junior VRA vertegenwoordigd.

Voorzitter: Prof. dr. V. (Vincent) de Groot
Bestuur: dr. A.A. (Annette) van Kuijk
Junior VRA: Alicia Lucardie MSc

Contact

E: concilium@revalidatiegeneeskunde.nl