De Plenaire Visitatiecommissie (PVC) is een subcommissie van het Concilium. De PVC verzorgt de visitaties van opleidingspraktijken. Tijdens visitaties wordt de continuïteit in de begeleiding van de aios, de kwaliteit van het onderwijs, alsmede de kwalificatie (curriculum vitae) van de opleider(s) en plaatsvervangend opleider(s) beoordeeld. De leden van het Concilium zijn lid van de PVC. De visitatierapporten worden voorgelegd aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Leden van de VRA kunnen na inloggen meer informatie over de opleidingsvisitaties nalezen op deze pagina.

Voorzitter: Prof. dr. V. (Vincent) de Groot
Secretaris: Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes

Contact

E: pvc@revalidatiegeneeskunde.nl
T: 085 0077 305

Vanuit de PVC wordt de VRA vertegenwoordigd in de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) door drs. J.P.J. (Jan) Bakker en dr. D. (Duco) Steenbeek.

Documenten

Handleiding visitatie
Jaarverslag PVC 2023
Jaarverslag PVC 2022
Jaarverslag PVC 2021