Kennisbank

Zoeken

Bron

Diagnoses

Thema's

Doelgroepen

Professionals

Filters:

Kwaliteitskader MSR

commentaarfase Conceptrichtlijn traumatisch complexe voetletsels

In mei 2022 is de ontwikkeling van de richtlijn traumatisch complexe voetletselsop initiatief van de NVvH gestart. Met veel genoegen…

Commentaarfase conceptrichtlijn Fysieke fitheid van mensen met en na kanker

In 2021 is de ontwikkeling van de richtlijn fysieke fitheid van mensen met en na kanker op initiatief van Vereniging…

Commentaarfase ‘nieuwe modules levende richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding’

Met veel genoegen leggen wij u drie modules van de richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding voor ter becommentariëring.Er is een kerngroep…

Commentaarfase conceptrichtlijn Cerebrale Parese bij kinderen

In het voorjaar van 2022 is de modulaire herziening de richtlijn Spastische CP bij kinderen op initiatief van de Nederlandse…

Commentaarfase herziene behandelkader Dwarslaesie

De Werkgroep Dwarslaesie heeft het behandelkader Dwarslaesie herzien. De conceptversie van dit herziene behandelkader wordt nu ter commentaar aan de…

Commentaarfase concept Leidraad software validatie

In 2021 is de ontwikkeling van de leidraad softwarevalidatie op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) gestart….

Uitnodiging commentaarfase conceptrichtlijn Lichttraumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase

In het najaar van 2021 is de modulaire herziening de richtlijn Licht traumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase op…