Een behandelkader is een landelijke set van minimale eisen die geldt voor de behandeling van een vooraf gedefinieerde patiëntendoelgroep. Elk behandelkader stemmen we inhoudelijk af met de landelijke richtlijn. Op basis van een behandelkader is het mogelijk om behandelprogramma’s op lokaal niveau te ontwikkelen. Let op: behandelkaders zijn geen indicatiestellingsrichtlijnen.

Hieronder vind je een overzicht van de geautoriseerde behandelkaders waarvan de VRA de (mede)houder is.

Ontwikkeling

De VRA ontwikkelt en reviseert de behandelkaders. Voor het ontwikkelen is een handleiding opgesteld. Een werkgroep die een behandelkader wil ontwikkelen of herzien, kan dit doorgeven aan de commissie kwaliteit via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl. Je krijgt dan een format voor behandelkaders toegestuurd. De procedure die de VRA volgt tijdens de ontwikkelproces vind je hier.