We hebben informatie nodig om de kwaliteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken (benchmark). Daarvoor verzamelen én meten we gegevens. Kwaliteitsmeting is een belangrijk onderdeel in de cyclus van kwaliteitsbewaking en verbetering. Twee veelgebruikte methoden van kwaliteitsmeting zijn de inzet van indicatoren en kwaliteitsregistratie.

Indicatoren

Indicatoren vormen een belangrijk instrument bij kwaliteitsmetingen. Een indicator is een meetbaar aspect van zorg, dat informatie geeft over de kwaliteit van de zorg. Het is geen directe maat, maar kan wel aanleiding zijn voor nader onderzoek. In die zin heef een indicator een signaalfunctie. Van een indicator moet altijd duidelijk zijn wat het doel is. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van het gebruik van richtlijnen, aan het onderling vergelijken of aan het afleggen van verantwoording.

Als VRA stellen we samen met Revalidatie Nederland (RN) jaarlijks een set indicatoren (Inzicht in revalidatie) vast. Hiermee meten we de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg. De indicatorensets zijn te vinden op Revalidatie Kennisnet.

Aanleveren kwaliteitsgegevens aan ZorgInstituut Nederland

Elke instelling die medisch specialistische revalidatie levert, moet landelijk verplichte indicatoren aanleveren aan Zorginstituut Nederland. Hoe dit in zijn werk gaat, ook voor instellingen die geen lid zijn van Revalidatie Nederland of Zelfstandige Klinieken Nederland, lees je hier.

Kwaliteitsregistratie

Via kwaliteitsregistratie verzamelen we data over het handelen van zorgverleners. De uitkomsten hiervan publiceren we en koppelen we ook terug aan de zorgverleners. Zo kunnen we gerichte verbetertrajecten inzetten. De kwaliteitsregistraties richten zich in het bijzonder op klinische aspecten. De insteek (definiëring van de populatie) kan verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan diagnose, verrichting/interventie, medische hulpmiddelen of organisatieonderdelen. Voorbeelden van kwaliteitsregistratie zijn complicatieregistratie en het Revalidatieregister.

Complicatieregistratie

In februari 2020 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de complicatieregistratie. Klik hier voor de vernieuwde complicatieregistratie en de bijbehorende toelichting.

Revalidatieregister

Op 1 september 2021 zijn VRA en RN officieel gestart met het project Revalidatieregister. Het project heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar. Het Revalidatieregister verbindt datastromen uit lopende initiatieven. Zo krijgen we een samenhangend inzicht in wie we in de MSR behandelen (patiëntgroepen), wat voor behandeling deze patiënten krijgen (profielen), wat deze behandelingen opleveren (uitkomsten) en hoe doelmatig ze zijn (kostprijsmodel). Doordat we al bestaande informatiestromen aan elkaar koppelen, is de registratie-inspanning voor artsen en behandelaren beperkt. Lees verder over het revalidatieregister.

Commentaarfase kwaliteitsmetingen

Er is op dit moment niets in de commentaarfase.